Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Prehľad

Čo majú spoločné motor vozidla BMW a hviezda na vozidle Mercedes? Svoj rakúsky pôvod. Lebo v Rakúsku sa vyrábajú všetky diely, bez ktorých sa automobily nezaobídu. A takisto kompletné vozidlá, ako napr. SUV model s emblémom hviezdy. Medzinárodná automobilová brandža sa vyznačuje vysokou mierou prepojenia medzi jednotlivými podnikmi. Rakúsko je pritom na tomto trhu, prostredníctvom svojich dodávateľov dielov a technológií pre vozidlá, dôležitým hráčom.

Experti s medzinárodným prepojením

Rakúsky automobilový priemysel ponúka svojim medzinárodným zákazníkom služby vo všetkých oblastiach, či už ide o výrobu karosérie, elektrických a elektronických súčastí, motorov, alebo iné služby v rámci tohto odvetvia. Na dvoch miestach v Rakúsku sa vytvorili automobilové centrá (Automotive Cluster), v ktorých sa vďaka zjednodušenej spolupráci jednotlivých spoločností vyvíjajú nové produkty a výrobné procesy. Vyše 700 rakúskych spoločností pôsobiacich v odvetví výroby motorových vozidiel alebo ako subdodávatelia sa starajú o dobrú povesť rakúskeho automobilového priemyslu.

Už roky zaznamenáva automobilový priemysel v strednej a východnej Európe značných rozmach. Rakúsko sa nachádza v srdci regiónu a je optimálne integrované do dodávateľských reťazcov. Rakúsky automobilový priemysel má najužšie kontakty s Nemeckom. Skoro polovica rakúskeho exportu prúdi do tejto severnej susednej krajiny. Okrem toho má aj veľa nemeckých automobiliek výrobné závody v Rakúsku alebo úzke kontakty s rakúskymi dodávateľmi.

Inovácie

V predošlých 25 rokoch sa investovalo do vývoja rakúskeho automobilového priemyslu 7,8 miliardy eur. Ročne sa tu na jedno pracovné miesto vynaloží 20 000 eur na výskum. Vďaka týmto iniciatívam je možné rýchlo aplikovať do praxe nové technológie a koncepty. Kvalita, bezpečnosť a zodpovednosť voči životnému prostrediu sú pritom v popredí.

Rakúsky automobilový priemysel disponuje celosvetovo vedúcou kompetenciou v oblasti motorov a pohonu všetkých štyroch kolies a špecializuje sa na inižiniering a konštrukciu prototypov. Rakúske spoločnosti vyvíjajú a vyrábajú komplexné prvky, od agregátov pohonu všetkých štyroch kolies cez spaľovacie motory až po špecifické komponenty. A rakúske spoločnosti už dnes spoluurčujú budúcnosť celosvetovej mobility, napríklad dodávaním obzvlášť výkonných akumulátorov pre elektrické autá.

Trvalo udržateľná mobilita

Najväčšie zmeny v automobilovom priemysle sa očakávajú hlavne v oblasti životného prostredia a energie. Na základe celosvetovo čoraz prísnejších predpisov o ochrane životného prostredia a vysokých nákladov, čo sa týka znečisťovania životného prostredia, sústreďujú sa rakúski výrobcovia automobilov na produkty so zníženými emisiami a energetickou efektivitou. Technicky sa toto realizuje pomocou nových hnacích systémov a ľahšou konštrukciou vozidiel.

Čistá mobilita, tzv. „Clean Mobility“, je obzvlášť sinou stránkou rakúskeho automobilového priemyslu. V oblastiach ekologických hnacích jednotiek, tzv. „Eco Powertrains“, ekologických materiálov, tzv. „Eco Materials“, ekologického dizajnu a „inteligentnej“ produkcie, tzv. „Eco Design and Smart Production“ sa vyvíjajú riešenia šetriace zdroje, a to pre všetky aspekty udržateľnosti. Elektromobily s vyšším dojazdom a hybridné vozidlá majú najlepšie šance na úspech na trhu v oblasti „zelenej automobily“. Výrobcovia motorov pracujú na výskume elektrických a hybridných motorov a zaoberajú sa modelmi pohonu na zemný plyn a tekutý plyn.

S ľahkou konštrukciou, ktorá je efektívna vzhľadom na zdroje a šetrí energie, patrí Rakúsko špeciálne vďaka svojej kompetencii v oblasti materiálov medzi európsku špičku. V porovnaní s 50 najvyspelejšími európskymi regiónmi v oblasti konštrukcie ľahkej karosérie je Rakúsko na 19. mieste, v oblasti kovových kompozitných materiálov je na treťom mieste. Oceľ, ľahké kovy, plasty, drevo alebo kompozitné materiály:  Rakúske produkty sú orientované na budúcnosť. Okrem technických univerzít, ktoré podávajú špičkové výkony pre automobilový priemysel, je vyše 50 mimo univerzitných výskumných zariadení, resp. inštitútov v Rakúsku kooperačnými partnermi pre spoločnosti.

A v oblasti autonómneho jazdenia ponúka rakúsko používateľom na celom svete technicky vyspelé produkty. Jedna spoločnosť z Viedne vyvinula škálovateľnú a bezpečnostnú riadiacu platformu, ktorú celosvetovo používajú výrobcovia automobilov a dodávatelia. Platforma spája architektúru a bezpečnosť do flexibilného stavebnicového systému, ktorý je možné jednoducho prispôsobiť požiadavkám zákazníka. Aj to je dôležitý príspevok k trvalo udržateľnej a bezpečnej mobilite.
Posledná aktualizácia:
2018.03.26
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA