Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Prehľad

Rakúska subdodávateľská oblasť pre vozidlá a výroba motorových vozidiel sa vyvinuli vo významný hospodársky faktor s vysokým podielom exportu. Z dôvodu malého domáceho trhu sa musia podniky s technicky kvalitnými produktmi presadiť na trhoch celého sveta. Vývoj a výskum zohrávajú tomu zodpovedajúcu veľkú úlohu. Rakúski výrobcovia a subdodávatelia Vám ponúkajú inovatívne výkony orientované na zákazníka.

Obsah:

Silní cez spoluprácu

Vysoká technická úroveň a flexibilita stredne veľkých podnikov sa počítajú k silným stránkam rakúskeho automobilového priemyslu. Podpora zástupcami záujmov a spojenie do Cluster – sietí sú dobrým predpokladom pre produkty, ktoré sa vedia presadiť v exporte.

V Rakúsku vznikla legenda športového auta a to ešte nie je všetko, čo ponúka rakúsky automobilový priemysel. Vypočujte si viac k tomu v zvukovej nahrávke. Austrian Automotive Industry (v angličtine) [mp3, 873.1kb]

Odborný zväz automobilového priemyslu v Rakúsku

V dynamickom odvetví so silnou konkurenciou je podpora kooperácií a podpora podnikov v hospodárskych a sociálnych záležitostiach mimoriadne dôležitá.
Odborný zväz pre automobilový priemysel Rakúska (Fachverband der Fahrzeugindustrie Österreichs) tieto úlohy plní. Toho času má zväz okolo 160 členských podnikov s celkom 30.000 zamestnancami.

Ako mimoriadnu službu Vám ponúka odborný zväz na svojej web stránke banku s aktuálnymi informáciami o firmách a vyhľadávanie produktov .

Synergie v Clusteri

Mnohé dodávateľské podniky sú ponúkajúcimi v malých špecializovaných oblastiach. Veľa investujú do výskumu a vývoja a ich produkty sú medzinárodne uznávané. Malé a stredné podniky dodávateľského priemyslu kooperujú v troch regionálnych Cluster - sieťach:

Prostredníctvom tejto Automobil-Cluster môžu firmy rozvíjať svoje regionálne silné stránky a využívať synergie pre vstup na medzinárodné trhy.

Výrobné zariadenia, stroje pre automobilový priemysel

Rakúske podniky v oblasti strojárenstva úspešne exportujú do celého sveta. Vysoký technický štandard a know-how tejto inovatívnej oblasti strojárenstva sú na európskych a medzinárodných trhoch vysoko cenené.

Rakúski ponúkajúci vyrábajú nie len stroje, ale dodávajú okrem toho aj moduly, nástroje a automatizáciu, ktoré zaručujú ich zákazníkom najvyššiu kvalitu a produktivitu. Dobre pripravené odborné sily, vysoké povedomie kvality a presietenie s výrobcami v iných krajinách patria k faktorom úspechu.

Ak si želáte viac informácií, kontaktujte prosím  ADVANTAGE AUSTRIA-Büro alebo sa obráťte priamo na:

Zväz priemyslu technológie kovov
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Viedeň
Rakúsko
 
+43 (0)5 90 900-3482
 
+43 1 505 10 20
office@fmti.at
 
http://www.metalltechnischeindustrie.at/en/
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA