Advantage Austria Показване навигация

Банки/Застрахователни дружества

В банковия сектор, доминиран от регионални кредитни институции и Landesbanken, личните услуги и нарастващата дигитализация са от ключово значение. Застрахователният сектор продължава да нараства, особено с цел удовлетворяване на по-високите изисквания от ЦИЕ. Интелигентните помощни системи постепенно заменят някои човешки роли. Банки / Застрахователни дружества от Австрия – Surprisingly Ingenious 

      Печатане
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA