Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Bankovníctvo/Poisťovníctvo

V bankovníctve, v ktorom dominujú regionálne úverové inštitúcie a krajinské banky (Landesbanken) zohrávajú kľúčovú úlohu tak osobné služby, ako aj zvyšujúca sa digitalizácia. Sektor poisťovníctva pokračuje v raste, aby mohol špeciálne spĺňať vyššie požiadavky zo strany CEE (Central and Eastern Europe – stredná a východná Európa). Systémy inteligentnej asistencie postupne nahrádzajú niektoré úlohy ľudí. Bankovníctvo a poisťovníctvo z Rakúska – Surprisingly Ingenious 

       zmeniť 
      tlač
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA