Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Banke/Osiguranja

U bankarstvu, u kojem dominiraju regionalne kreditne institucije i Landesbanken, naglasak je na personalizovanoj usluzi i sve većoj digitalizaciji. Sektor osiguranja i dalje raste, naročito u cilju udovoljavanja rastućoj potražnji iz srednje i istočne Evrope. Inteligentni sistemi podrške postepeno zamjenjuju pojedina zanimanja. Bankarstvo i osiguranje iz Austrije – Surprisingly Ingenious 

      Štampaj
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA