Advantage Austria Pokaži navigaciju

Brojke i činjenice

Pregled najvećih austrijskih kreditinih institucija i osiguravajućih društava.

Najveće kreditne institucije u Austriji godine

 • Erste Group Bank AG
 • Raiffeisen Bank International AG – RBI
 • UniCredit Bank Austria AG
 • BAWAG P.S.K.
 • Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
 • Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG
 • Oberbank AG
 • Hypo NOE Gruppe (Konzern)
 • Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG
 • Steiermärkische Bank und Sparkassen AG


Najveća austrijska osiguravajuća društva prema tržišnom učešću godine

 • Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe
 • Uniqa Group
 • Generali Versicherung AG 
 • Allianz Elementar Versicherungs-AG 
 • Ergo Versicherung AG
 • Wüstenrot Versicherungs-AG
 • Grazer Wechselseitige Versicherung AG
 • Merkur Versicherung AG
 • Helvetia Versicherungen AG
 • Zürich Versicherung AG

Izvor: Trend Top 500 
zadnji puta aktualizirano:
2018.05.18
štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA