Advantage Austria Показване навигация

Австрийски машини за полагане на релси се употребяват в повече от 100 страни по света

През 1953 г. Plasser & Theurer разработва първата в света хидравлична машина за трамбоване на ж.п.релси. Това е решителна крачка за механизация на железопътното строителство.

От началните стъпки на   Plasser & Theurer и регистрацията на първите патенти на фирмата железопътното строителство се развива с бързи темпове. Редица нововъведения на австрийската фирма допринасят значително за механизацията на железопътното строителство.

Предизвикателствата на бъдещето, обаче, изискват нови решения в сферата на машините за полагане на релси, тромбовъчните машини, превозните средства по поддръжката и специалните машини. Plasser & Theurer ги разработват и доставят по целия свят, до момента общо 14 700 в 106 страни. Тези машини допринасят за икономичност, по-голяма ефективност, по-добра ергономичност и устойчиво опазване на околната среда. Така историята на успеха на компанията продължава да се пише всеки ден.
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA