Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Austrijske mašine za izgradnju koloseka se koriste u više od 100 zemalјa sveta

Plasser & Theurer su 1953. godine razvili prvu hidrauličnu mašinu za nabijanje pragova na svetu. Time je učinjen odlučujući korak u mehanizaciji izgradnje koloseka.

Od nastajanja firme  Plasser & Theurer i prvih prijava patenata ovog preduzeća munjevito se razvio sektor izgradnje koloseka. Inovacije ovog austrijskog preduzeća su u velikoj meri dale doprinos mehanizaciji izgradnje koloseka.

Ali, izazovi budućnosti zahtevaju i dalјe nova rešenja u oblasti mašina za izgradnju koloseka, vozila za radove održavanja, mašina za nabijanje i specijalnih mašina. Preduzeće Plasser & Theurer ih razvija i isporučuje u čitav svet. Tako je do danas isporučeno 14.700 mašina u 106 zemalјa. Ove mašine doprinose ekonomičnosti, većoj efikasnosti, pobolјšanoj ergonomiji i trajnoj zaštiti okoline, te tako nastavlјaju sa pisanjem priče o uspehu ovog preduzeća.
Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA