Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Novi most znamenitost Beograda

PORR Group je nastala još u carskom gradu Beču 1869. godine, kada je kompanija formirana od strane vodećih industrijalaca u cilju preoblikovanja bečke ulice Ringstrasse. Danas je to jedna od najvećih građevinskih kompanija u Austriji i jedan od lidera na tržištu Evrope sa 10.700 zaposlenih i proizvodnim kapacitetom u 2012. godini od oko 2,9 milijardi evra. To obuhvata sve oblike gradnje, od stambenih do složenih infrastrukturnih projekata. 

U proleće 2008. godine, konzorcijumu koji čine PORR , DSD i SCT, pod upravom PORR-a, dodeljen je ugovor za projektovanje i izgradnju novog mosta preko reke Save u Beogradu, koji povezuje stari i novi deo Beograda.

PORR je bio koordinator i učestvovao je u izgradnji svih slojevitih temeljnih radova, podizvođačkih, nadgradnji, izgradnji pilona i instalaciji kablova na mostu. DSD je snabdevao most čeličnim konstrukcijama potrebnim za glavni raspon. SCT je dostavljao armaturni čelik za betonski pilon i bio je takođe uključen u izgradnju bočnog raspona.

Pored toga, oplate za glavne stubove potiču od austrijske firme Doka, a suspenzija od čeličnih sajli isporučena je od strane kompanije Vorspanntechnik iz Salcburga. Ovaj projekat je time postao jedna od „predvodnica“ austrijskih kompanija u Srbiji.

Na centralnom delu nove beogradske znamenitosti nalazi se 200 metara visoki, vitki, elegantni pilon. Njegovih 40 nosećih kosih kablova sa svake strane podržava 376 metara dugački glavni raspon mosta, kao i 200 metara dugačak zadnji raspon. Ova neobična konstrukcija ima izuzetnu širinu od 45 metara.

Ovakve dimenzije čine Most na Savi sa jednim pilonom i nosećim kablovima najvećim sa svetu. Ukupna dužina mosta, uključujući priobalnu oblast, iznosi 967 metara.

Ogromne dimenzije ove izuzetne strukture i pre svega vremenski okvir od samo tri godine predstavljali su posebne izazove za izgradnju. Radovi su započeti u oktobru 2008. godine, a most je pušten u saobraćaj u decembru 2011.

Novi Most na Savi sada za okruženje predstavlja novu znamenitu strukturu
i značajno je smanjio zagušenje saobraćaja u Beogradu.
Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA