Advantage Austria Показване навигация

Общ преглед

Оптималната инфраструктура, иновационните строителни технологии и функциониращата транспортна техника са най-важните фактори за жизнения стандарт на една страна. Богатите на традиции и насърчаващи иновационните технологии предприятия в Австрия Ви предлагат своето ноу-хау в областта на строителството, транспортните и информационните технологии, консултантската дейност и инженеринга.

Съдържание:

Иновации в строителния и инфраструктурния сектор

Предприятията в Австрия посрещат бъдещите предизвикателства с иновационни решения в областта на транспортните технологии. Австрийската строителна индустрия тласка напред развойната дейност и залага на кооперациите.

Пример „Къща на бъдещето“

Голям потенциал предлага така наречената „къща на бъдещето”: новите и санираните стари сгради, при които се прилагат иновации в областите

 • енергийна ефективност
 • топлоизолация
 • слънчева архитектура
 • възобновяеми енергийни източници
 • екологични строителни материали.

По-подробна информация ще откриете на адрес: http://www.hausderzukunft.at/english.htm

Информационна технология

Много специализирани малки и средни предприятия и висококачествена научноизследователска и развойна среда характеризират сектора на австрийската информационна технология. Много предприятия от alcatel през Hewlett - Packard до Siemens и Sony вече използват многобройните предимства на информационните и комуникационните технологии на Австрия. Тук те изграждат международни научноизследователски отдели и заводи за изработката на качествени продукти.

Транспорт и транспортни технологии

Технологичните развойни дейности в областта на транспортните технологии са особено предпочитани от австрийските предприятия. Тъй като тяхното приложение решава проблемите на екологичната и транспортната политика на утрешния ден.

Така например Австрия разполага с дългогодишен опит и много добре развито в експортно отношение ноу-хау в областта на железопътните технологии. С фирми като Plasser & Theurer, voestalpine Schienen GmbH и voestalpine VAE GmbH в Австрия ще намерите точно трима от лидерите на световния пазар в областта на производството на релсополагащи машини, стрелки и специални релси. Други австрийски предприятия разполагат с необходимото ноу-хау за иновационни приложения в областта на телематиката, като GPS базирани навигационни системи и техника за събиране на пътни такси.

Бъдещ пазар Централна и Източна Европа

Австрийската функция като порта към Изтока има много интересна история. Чуйте повече за това в едино аудио предаване. Austria, a strategic location in Europe (на английски език) [mp3, 898.4kb]

Страните от Централна и Източна Европа са пазарът на бъдещето за инфраструктурния сектор и за строителната промишленост. Развиващите се пазари на Изток предлагат много възможности за експанзия и за строителните предприятия. Особено важни при това са кооперациите с източноевропейски предприятия.

Предпоставки за успех

Успехът на австрийската строителна промишленост в чужбина има своята рецепта и тя се състои от

 • ефективен, оперативен и цялостен стратегически мениджмънт на риска,
 • ефикасна кооперация с поддоставчици и подизпълнители,
 • ориентирана към потребностите на клиентите съвместна работа с възложители и строителни екипи и
 • модерно управление на предприятията.
   

Австрийската строителна промишленост на Изток

Като най-голяма австрийска строителна фирма STRABAG междувременно вече реализира около 25 % от своя оборот в източните съседни на Австрия страни. Най-големият производител на тухли в Австрия Wienerberger също присъства на източноевропейските пазари от години. И това са само два примера за чуждестранните ангажименти на австрийските фирми.

Машини за строителната промишленост

Австрийските предприятия, работещи в областта на машиностроенето, изнасят успешно своите продукти в целия свят. Високият технически стандарт и ноу-хауто в тази иновационна област на машиностроенето и уредостроенето се ценят високо на европейските и международните пазари. 

Австрийските предложители не само произвеждат машини, но освен това доставят и модули, инструменти и устройства за автоматизация, гарантиращи на клиентите им най-високото качество и продуктивност. Към факторите за успех принадлежат и добре обучените специалисти, високото съзнание за качество на продуктите и създаването на връзки с производители в други страни. 

За по-нататъшна информация моля влезте в контакт с Вашия  Офис на ADVANTAGE AUSTRIA   или се обърнете директно към:

Асоциация на металургичната индустрия
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Виена
Австрия
 
+43 5 90900 3482
 
+43 1 505 10 20
office@fmti.at
 
http://www.metalltechnischeindustrie.at/en/
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA