Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Prehľad

Optimálna infraštruktúra, inovatívne stavebné technológie a fungujúca dopravná technika sú významnými faktormi pre kvalitu života v krajine. Podniky pýšiace sa tradíciou a inovatívnosťou z Rakúska Vám ponúkajú svoje know-how vo veciach stavebníctva, dopravnej a informačnej technológie, poradenstva a engineeringu.

Obsah:

Inovácie v sektore stavebníctva a infraštruktúry

Výzvy budúcnosti riešia podniky v Rakúsku inovatívnymi riešeniami v oblasti dopravnej technológie. Rakúske stavebníctvo podporuje nový vývoj a opiera sa o kooperácie.

Príklad „Dom budúcnosti“

Veľa potenciálu ponúka takzvaný "Dom budúcnosti": Novostavby a rekonštruované staré stavby, pri ktorých sa uplatňujú inovácie v oblastiach:

  • energetická efektívnosť
  • tepelná izolácia
  • solárna architektúra
  • nosiče obnoviteľných energií
  • ekologické stavebné látky.

Viac informácií nájdete na http://www.hausderzukunft.at/english.htm .

Informačná technológia

Mnohé špecializované malé a stredné podniky a kvalitné výskumné a vývojové zázemie charakterizujú informačné technológie so sídlom v Rakúsku. Mnohé podniky od alcatelu cez Hewlett-Packard až po Siemens a Sony využívajú už dnes množstvo výhod sídla IKT v Rakúsku. Zriaďujú tu medzinárodné výskumné oddelenia a závody pre zhotovovanie produktov vysokej kvality.

Doprava a dopravné technológie

Jedným z ťažísk rakúskych podnikov je technologický vývoj v oblasti dopravnej technológie, pretože táto rieši problémy zajtrajška v oblasti životného prostredia a dopravnej politiky.

Tak disponuje Rakúsko napr. v oblasti železničnej technológie už celé desaťročia skúsenosťami a mnohým know-how, ktoré je vhodné na export. Plasser&Theurer, voestalpine Schienen GmbH a voestalpine VAE GmbH Vám predstavujú v Rakúsku hneď tri špičkové svetové firmy v oblasti strojov na stavbu koľajníc, výhybiek a špeciálnych koľajníc. Iné rakúske podniky disponujú potrebným know-how pre inovatívne používanie telematiky, ako sú navigačné systémy budované na GPS a techniku pre vyberanie mýta.

Trh budúcnosti v strednej a východnej Európe

Funkcia Rakúska, ako brána na východ, má zaujímavé dejiny. Vypočujte si viac k tomu v zvukovej nahrávke. Austria, a strategic location in Europe (v angličtine) [mp3, 898.4kb]

V sektore infraštruktúry a stavebného priemyslu sú krajiny strednej a východnej Európy trhom budúcnosti. Narastajúce trhy na východe ponúkajú aj stavebným podnikom v oblasti remesiel možnosť expandovať. Mimoriadne dôležité sú pri tom kooperácie z východoeurópskymi podnikmi.

Stavebné prvky úspechu

Na úspech rakúskeho stavebného hospodárstva v zahraničí je recept a tvoria ho:

  • efektívny, operatívny a celkovo strategický manažment rizík,
  • výkonná kooperácia s dodávateľmi a podriadenými podnikmi,
  • spolupráca orientovaná na zákazníkov s objednávateľmi a stavebnými tímami a
  • moderné vedenie podniku.

Rakúsky stavebný priemysel na východe

STRABAG dosahuje ako najväčšia rakúska stavebná firma v súčasnosti už okolo 20 % svojho obradu v krajinách susediacich s Rakúskom. Najväčší výrobca tehál Wienerberger je taktiež už celé roky zastúpený na východoeurópskych trhoch. A to sú len dva príklady angažovania sa rakúskych firiem v zahraničí.

Stroje pre stavebný priemysel

Rakúske podniky v oblasti stavebných strojov úspešne exportujú do celého sveta. Vysoký technický štandard a know-how tejto inovatívnej oblasti strojárenstva sú na európskych a svetových trhoch vysoko hodnotené.

Rakúski ponúkajúci vyrábajú nie len stroje, ale dodávajú okrem toho aj moduly, nástroje a automatizáciu, ktoré zaručujú ich zákazníkom najvyššiu kvalitu a produktivitu. Dobre pripravené odborné sily, vysoké povedomie kvality a presietenie s výrobcami v iných krajinách patria k faktorom úspechu.

Ak si želáte viac informácií, kontaktujte prosím ADVANTAGE AUSTRIA-Büro alebo sa obráťte priamo na:

Zväz priemyslu technológie kovov
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Viedeň
Rakúsko
 
+43 5 90900 3482
 
+43 1 505 10 20
office@fmti.at
 
http://www.metalltechnischeindustrie.at/en/
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA