Advantage Austria Показване навигация

Общ преглед

В Австрия има много експортно ориентирани предложители със специални познания в областта на консултантските и инженерните услуги. Независимо дали са необходими инженерни услуги, фирмено и ИТ консултиране, правно и данъчно консултиране или консултиране в областта на рекламата и PR-а: Австрийският бранш на консултантските и инженерните услуги е сервизно и конкурентно ориентиран.

Съдържание:

Отлично качество на експортираните услуги

Фирми за услуги, основани на знанието, често влизат в ролята на пионери в износа и с услугите си улесняват излизането на износителите на стоки на чужди пазари. Много австрийски компании могат да се похвалят с успешно приключени международни проекти. Освен с професионалните си умения те се отличават и с извънредно високата си способност за иновации и сътрудничество.

В зависимост от необходимостта тези експерти в области като архитектура, проектиране и инженерни дейности, информационни и комуникационни технологии, мениджърски, финансови и данъчни консултации, услуги в здравеопазването, туризма или комуналните технологии, могат да предложат своите специализирани познания, да се кооперират с австрийски и интернационални партньори и да сформират консорциуми.

Фирми от целия свят, проявяващи интерес към върхови постижения и търсещи такива в Австрия, намират в лицето на консултантските фирми компетентен партньор, отлично информиран за наличното в страната ноу хау и с директни контакти с най-добрите фирми, които предлагат търсеното ноу хау.

Консултантски фирми с международна дейност можете да намерите на този сайт под „Австрийски фирми”.

Инженерни и архитектурни услуги

Отличните постижения на австрийските архитекти и инженери могат да бъдат открити в целия свят. Мостове, тунели, хотели и офис сгради са свидетелство за креативността и професионализма на австрийските експерти.

Енергия и строителство

Австрийското ноу-хау в областта на енергийната ефективност и устойчивото планиране и строителство са много търсени на международния пазар и се прилагат успешно в проектирането и при строителството на електроцентрали и производствени предприятия, в пречиствателните станции за води и отпадни води, както и в цялостната област на инфраструктурното развитие.

Проектанти, консултанти, посредници

Австрийските граждански инженери, архитекти, инженери-консултанти и инженерни бюра се ценят като компетентни международни проектанти, консултанти и посредници. Висококвалифицирани специалисти работят във всички технически и природонаучни области. Отличните им специализирани познания гарантират оптималното реализиране на проекти с всякаква степен на сложност.

Подбрани компетентни предприятия

iC consulenten ZT GmbH предлага интегративни решения при цялостни проекти в областта на инженеринга и икономиката, сградите и носещите конструкции, енергията и околната среда, транспорта и логистиката.

Фирма ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH се състои от множество независими инженерни и консултантски предприятия, работещи в международен мащаб и подпомагащи клиентите си при реализирането на цялостни индустриални и инфраструктурни проекти. Към сферите на дейност на предприятието принадлежат и нефтът и природния газ, строителството и инфраструктурата.

ALLPLAN е международно консултантско предприятие в областта на техническото оборудване на сгради, както и на енергийното управление и управлението на околната среда, обслужващо не само клиенти в централно- и източноевропейското пространство, но работещо в целия свят и в областта на енергията и околната среда.

Фирма Architekten Frank + Partner ZT GmbH залага на архитектура, съчетаваща форма, функция и устойчивост. Целта е намирането на оптималните икономически, технически и функционални решения за архитектурата и градоустройството.

Фирма DTA - DUDA, TESTOR. ARCHITEKTUR ZIVILTECHNIKER GMBH работи в областта на общественото, жилищното и индустриалното строителство и изграждането на пасивни къщи.

Фирмено консултиране и ИТ

Разрастващият се бранш на фирмените консултанти и австрийският бранш на информационните технологии представляват съществени свързващи звена между научноизследователската дейност, технологията и икономическите иновации.

Фирмено консултиране

Австрийските фирмени консултанти са търсени както като генералисти, така и като специалисти: независимо дали дадено предприятие трябва да се разглежда като цяло по отношение на неговото настояще и бъдеще или дали трябва да бъдат намерени решения за специфични проблеми. Отговорността и устойчивостта са основните стойности на австрийските фирмени консултанти.

Предприятията за фирмено консултиране предлагат точните партньори за контакт за множество задачи, сред които се нареждат:

  • интернационализиране
  • саниране на предприятия
  • посредничество
  • иновация
  • обучение на служители.

Тук ще откриете някои примери за диапазона на услугите, предлагани от австрийските фирмени консултанти:

Фирма denkstatt – sustainable thinking консултира национални и интернационални организации по всички въпроси за икономическата, екологичната и социалната устойчивост.

Фирма CAPMEX – The Financial Sector, Capital Markets and Corporate Finance Experts (на английски език) е предприятие за фирмено консултиране, специализирано в областта на обслужването и решенията на капиталовия пазар.

Фирма HARL Consulting е експерт в сферата на фирменото оптимизиране и реструктуриране. Консултантското дружество обслужва своите клиенти във всички фази от позиционирането през модернизирането до предаването.

ИТ бранш

Австрия е важно международно място в областта на научноизследователската дейност, технологиите и иновациите. В този успех решително участие има и австрийският ИТ бранш. Особено известни и международно търсени са интелигентните и удобните за потребителите решения на австрийските предприятия в сферата на електронното правителство.

Право и икономика

Отличното правно консултиране и функциониращата правна рамка са важни предпоставки за избора на Австрия като място за икономическа дейност. За покриването на нуждата от международни правни услуги австрийските адвокати и адвокатски фирми се обединяват с чуждестранни адвокатски кантори в рамките на дружества или кооперации.

Австрийските данъчни консултанти и одитори са експерти в областта на данъчното консултиране, одитите, счетоводството и счетоводните баланси. Обширните услуги, които предлагат, ги превръща в ценени специалисти за цялостно консултиране за икономиката.

Адвокати

Австрийските адвокати са особено добре обединени в мрежи и имат особено силно присъствие преди всичко в Източна и Южна Европа. Образованието и повишаването на квалификация гарантират, че експертите дори и при бързо растящо, комплексно и тясно свързано международно законодателство ще предлагат винаги компетентно и актуално правно консултиране:

Wolf Theiss (на английски език) принадлежи към водещите адвокатски кантори в Централна и Източна и Югоизточна Европа. В основаната преди повече от 50 години във Виена кантора днес работят около 300 адвокати в кантори в 12 страни.

e|n|w|c е едно от водещите австрийски предприятия за правно консултиране с клонове във Виена, Будапеща, Прага, Брюн, Братислава, Варшава и Киев. Основните компетентности са в областта на икономическото право и в сферата на Private Client Business.

Данъчни консултанти и одитори

Австрийските данъчни консултанти и одитори, както и експерти-счетоводители и независимите счетоводители се отличават с високото си образование и ангажимента си за непрекъснато повишаване на квалификацията и усъвършенстване за осигуряването на високо качество на предлаганите от тях услуги. Освен това всички практикуващи тези професии са задължени да пазят поверителност, което се цени от националните и международните клиенти.

Международна компетентност демонстрираTPA Horwath European & Technology Consultants GmbH , едно от най-големите предприятия за данъчни консултации и одити в Австрия с 24 клона в Австрия, както и в България, Хърватия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Чехия и Унгария.

Фирма Ecc ECOCARE Wirtschaftsberatung GmbH предлага икономическо консултиране със специализация в областта на планирането и изменението на правната форма или учредяването на частни фондации. Консултантското дружество има дъщерни фирми в Румъния и Чешката република, както и представителства и офиси в Словакия и Украйна.

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA