Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Přehled

V oblasti poradenství a technických řešení je v Rakousku mnoho poskytovatelů se špičkovými znalostmi, kteří se orientují na vývoz. Prioritou rakouského odvětví poradenství a technických řešení jsou služby a konkurenceschopnost, a to jak ve strojírenství, v poradenství pro obchod a IT, tak v právním a daňovém poradenství nebo v oblasti reklamy a PR.

Obsah

Vynikající odborné zázemí v oblasti vývozu služeb

Poskytovatelé služeb ve vývozu velmi často přebírají roli průkopníka, díky čemuž vývozcům zboží usnadňují vstup na trh. Mnohé rakouské firmy se mohou pochlubit úspěšnými mezinárodními projekty. Kromě svých odborných vědomostí se všechny vyznačují také velmi vysokou schopností inovace a kooperace.

Tyto specializované firmy v oblasti architektury, inženýrství, informačních a komunikačních technologií, poradenství v řízení, hospodářského, finančního a daňového poradenství, cestovního ruchu a životního prostředí mohou podle potřeby navázat spolupráci s rakouskými a mezinárodními partnery a vytvářet konsorcia.

Zájemci z celého světa najdou při hledání špičkových rakouských firem kompetentní partnery, disponující širokým přehledem o lokálním know-how a přímými kontakty na nejvhodnější poskytovatele.

Poradenské firmy s mezinárodní působností najdete této webové stránce pod záložkou "Rakouské firmy".

Inženýrské a architektonické služby

Vynikající výsledky rakouských architektů a stavebních inženýrů lze nalézt po celém světě. Mosty, tunely, hotely a kancelářské budovy svědčí o kreativitě a profesionalitě rakouských odborníků.

Energie a stavebnictví

Po rakouském know how v oblasti energetické účinnosti a udržitelného plánování a stavby je v mezinárodním měřítku silná poptávka a daří se je úspěšně realizovat při navrhování a výstavbě elektráren a továren, ve vodním hospodářství a čištění odpadních vod, stejně jako v celé oblasti rozvoje infrastruktury.

Projektanti, konzultanti, zprostředkovatelé

Rakouští stavební inženýři, architekti, poradci a inženýrské firmy se v mezinárodním měřítku považují za kompetentní projektanty, konzultanty a zprostředkovatele. Vysoce kvalifikovaní odborníci pracují ve všech technických a přírodovědeckých oblastech. Jejich odbornost je zárukou co nejefektivnější realizace projektů, ať už jsou sebevíc komplikované.

Společnosti s odbornými znalostmi – výběr

iC consulenten ZT GmbH nabízí integrovaná řešení pro komplexní projekty, mimo jiné v oblasti strojírenství a průmyslu, budov a nosných konstrukcí, energetiky a životního prostředí, dopravy a logistiky.

Společnost ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH se skládá z několika nezávislých inženýrských a poradenských firem s mezinárodní působností, které pomáhají svým zákazníkům při realizaci složitých projektů v oblasti průmyslu a infrastruktury. Společnost působí mimo jiné v ropném průmyslu a odvětví zemního plynu, ve stavebnictví a v oblasti infrastruktury.

ALLPLAN je mezinárodní poradenská firma v oboru technických zařízení pro budovy a management v oblasti energií a péče o životní prostředí. Jejími zákazníky jsou podniky ve střední a východní Evropě, v oblasti energetiky a životního prostředí má ale zákazníky po celém světě.

Společnost Architekten Frank + Partner ZT GmbH je synonymem pro architekturu, která zohledňuje tvar, funkci a udržitelnost. Jejím cílem je dosáhnout řešení v oblasti architektury a urbanismu, která budou co nejefektivnější z hlediska ekonomického, technického a z hlediska funkčnosti.

Společnost DTA - DUDA, TESTOR. ARCHITEKTUR ZIVILTECHNIKER GMBH podniká v oblasti veřejných budov, obytných budov, komerčních prostor a pasivních domů.

Podnikové poradenství a IT

Díky růstovému odvětví podnikových konzultantů a rakouskému odvětví IT se daří navazovat silné vazby mezi výzkumem, technologiemi a ekonomickými inovacemi.

Podnikové poradenství

O podnikové poradce z Rakouska je zájem, ať se zaměřují na celek podniku s ohledem na jeho přítomnost a budoucnost, nebo jsou-li zaměření na životaschopná řešení konkrétních problémů. Základními hodnotami rakouských podnikových poradců jsou odpovědnost a udržitelnost.

Poradenské firmy podnikového poradenství zajistí správné kontaktní osoby pro nejrůznější zadání, a to mimo jiné v těchto oblastech:

  • internacionalizace,
  • sanace podniku,
  • zprostředkování,
  • inovace,
  • školení zaměstnanců.

Níže uvádíme několik příkladů ze široké škály služeb rakouských podnikových poradců:

Firma denkstatt – sustainable thinking poskytuje poradenství pro společnosti s národní a mezinárodní působností, pokud jde o všechny aspekty ekonomické, ekologické a sociální udržitelnosti.

CAPMEX – The Financial Sector, Capital Markets and Corporate Finance Experts je poradenská firma podnikového poradenství, která se specializuje na služby a řešení v oblasti kapitálového trhu.

HARL Consulting disponuje vysokou odborností v oblasti optimalizace a restrukturalizace podniků. Tato poradenská firma pomáhá svým klientům ve všech fázích, od zavedení na trhu přes další vývoj, až po předání.

Odvětví IT

Rakousko je významným mezinárodním regionem pro výzkum, technologie a inovace. Na tomto úspěchu se významně podílí i rakouské odvětví IT. S obzvláštním zájmem a mezinárodně silnou poptávkou se setkávají tzv. inteligentní a uživatelsky přívětivá řešení rakouských firem v oblasti e-governmentu.

Právo a hospodářství

Vynikající právní poradenství a funkční právní rámec jsou důležité předpoklady pro volbu Rakouska jako místa pro podnikání. Rakouští právníci a rakouské právní firmy spolupracují se zahraničními advokátními kancelářemi v rámci partnerství nebo vytvářejí společné firmy, aby tak mohli reagovat na poptávku poskytování právních služeb na mezinárodní úrovni.

Hospodářští auditoři z Rakouska jsou odborníky v oblasti daňového poradenství, hospodářského auditu, účetnictví a rozvah. Jsou ceněni díky rozsáhlé škále služeb, které nabízejí, a mohou tak pro hospodářské subjekty zajišťovat komplexní poradenství.

Právníci

Rakouští právníci vytvářejí velmi efektivní sdružení a podařilo se jim vybudovat si silnou pozici především ve východní a jihovýchodní Evropě. Díky vzdělávání a odborné přípravě se jim daří poskytovat právní poradenství, které je vždy kompetentní a aktuální, a to i v oblasti rychle rostoucích, komplexních a mezinárodně provázaných právních témat.

Wolf Theiss (in Englisch) je jednou z předních advokátních kanceláří se zaměřením na střední, východní a jihovýchodní Evropu. Kancelář byla založena před více než 50 lety ve Vídni a dnes zaměstnává asi 300 právníků v kancelářích ve 12 zemích.

e|n|w|c je jednou z předních rakouských společností právního poradenství se zastoupeními ve Vídni, Budapešti, Praze, Brně, Bratislavě, Varšavě a Kyjevě. Hlavní oblasti, v nichž společnost vyniká svými odbornými znalostmi, jsou obchodní právo a soukromá klientela.

Hospodářští auditoři

Pro rakouské hospodářské auditory, pro daňové auditory a poradce a dále pro bilanční účetní a samostatné účetní je charakteristická vysoká úroveň odborné přípravy a závazek k dalšímu vzdělávání, s cílem zajistit vysokou kvalitu služeb. Kromě toho jsou všichni členové profesní organizace zavázáni k dodržování důvěrnosti a mlčenlivosti, což oceňují jak rakouští, tak mezinárodní klienti.

Odbornými znalostmi na mezinárodní úrovni se může pochlubit společnost TPA Horwath European & Technology Consultants GmbH , jedna z největších společností daňového poradenství a auditu v Rakousku. Má 24 kanceláří v Rakousku a dále v Bulharsku, Chorvatsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Slovinsku, České republice a v Maďarsku.

Společnost Ecc ECOCARE Wirtschaftsberatung GmbH poskytuje podnikové poradenství a specializuje se mimo jiné na plánování a reorganizaci nebo vytváření soukromých nadací. Tato poradenská firma má dceřiné společnosti v Rumunsku a v České republice a dále pobočky a partnerské kanceláře na Slovensku a Ukrajině.

Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA