Advantage Austria Näytä navigointi
Oletamme että olette maasta Tälle maasivustolleVaihda maata

Yleiskatsaus

Konsultoinnin ja suunnittelun alalta Itävallasta löytyy lukuisia vientiorientoituneita yrityksiä, joilla on alan erikoisosaamista. Oli sitten kysessä suunnittelupalvelut, yritys tai IT konsultointi, oikeudellinen tai verotuksellinen konsultointi tai toimialoilta mainonta ja suhdetoiminta: Itävallan konsultointi- ja suunnitteluala on palvelu- ja kilpailusuuntatutunutta.

Sisältö

Osaaminen palveluiden viennissä

Tietointensiiviset palveluntarjoajat ottavat usein edelläkävijän roolin viennissä ja pystyvät suorituksellaan helpottamaan tavaranviejien markkinoille pääsyä. Lukuisilla itävaltalaisilla yrityksillä on menestyksekkäästi toteutettuja kansainvälisiä projekteja. Yrityksiä kuvastaa heidän asiantuntemuksensa lisäksi hyvin korkea innovaatio- ja yhteistyökyky.

Tarpeiden mukaan nämä arkkitehtuurin, suunniteltupalveluiden, ICT:n, johdon, elinkeinoelämän, talous- ja verokonsultoinnin, terveyspalveluiden, matkailun tai kuntateknologioiden aloilla toimivat asiantuntijayritykset voivat tarjota asiantuntemustaan, solmia yhteistyötä itävaltalaisten ja kansainvälisten partnereiden kanssa sekä luoda kumppanuuksia.

Kiinnostuneet kaikkialta maailmasta löytävät itävaltalaisia huippusuorituksia etsiessään pätevän yhteyshenkilön, jolla on paras tietämys maasta saatavissa olevasta tietotaidosta sekä parhaiten soveltuvien tarjoajien suorat yhteystiedot.

Kansainvälisesti toimivia konsulttiyrityksiä löydätte tältä sivulta kohdasta ”Itävaltalaiset yritykset”.

Insinööri- ja arkkitehtipalvelut

Itävaltalaisten arkkitehtien ja insinöörien huippusuorituksia löytyy maailmanlaajuisesti. Sillat, tunnelit, hotellit ja toimistorakennukset todistavat itävaltalaisten asiantuntijoiden luovuuden ja ammattitaidon.

Energia ja rakentaminen

Itävaltalainen tietotaito energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen suunnittelusssa ja rakentamisessa on kansainvälisesti hyvin kysyttyä ja menestyksekkäästi toteutettua: voima- ja tuotantolaitosten suunnittelu ja rakentaminen, veden- ja jätevedenkäsittely sekä infrastruktuurirakentaminen.

Suunnittelijat, konsultit, välittäjät

Itävallan rakennusinsinöörit, arkkitehdit, insinöörikonsultit ja insinööritoimistot ovat kansainvälisesti arvostettuja osaavina suunnittelijoina, konsultteina ja välittäjinä. Korkeasti koulutetut asiantuntijat toimivat kaikilla teknisillä ja luonnontieteellisillä aloilla. Heidän erinomainen ammattitaitonsa takaa monimutkaisemmankin projektin optimaalisen toteutuksen.

Asiantuntemusta omaavat yritykset - poiminta

iC consulenten ZT GmbH tarjoaa integrotuja ratkaisuja komplekseihin projekteihin esimerkiksi asloille suunnittelu ja talous, rakennukset ja rakenteet, energia ja ympäristö, liikenne ja logistiikka.

ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH koostuu useasta kansainvälisesti toimivasta itsenäisestä insinööri- ja konsulltiyrityksestä, jotka konsultoivat asiakkaitaan kompleksien teollisuus- ja infrastruktuuriprojektien toteutuksessa. Yrityksen toimialoihin kuuluvat muunmuassa öljy ja kaasu, rakentaminen ja infrastruktuuri.

ALLPLAN , kansainvälinen konsultointiyritys toimialoilla rakennusten tekniset palvelut sekä energia ja ympäristö. Yritys konsultoi Keski- ja Itä-Eurooppalaisten asiakkeiden lisäksi maailmanlaajuisesti asiakkaita energian ja ympäristön aloilta.

Architekten Frank + Partner ZT GmbH toimii muotoa, toimintaa ja kestävää kehitystä tasapainoittavassa arkkitehtuurissa. Yrityksen tavoitteena ovat optimaaliset taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset ratkaisut arkkitehtuurissa ja kaupunkirakentamisessa.

DTA - DUDA, TESTOR. ARCHITEKTUR ZIVILTECHNIKER GMBH toimii julkisen rakentamisen, asuinrakentamisen, teollisuuden ja passiivitalojen aloilla.

Yrityskonsultointi ja IT

Kasvava toimiala yrityskonsultointi ja itävaltalainen It-ala muodostavat merkittävän linkin tutkimuksen, teknologian ja taloudellisten innovaatioden kesken.

Yrityskonsultointi

Itävaltalaiset yrityskonsultit ovat erittäin kysyttyjä niin yleisisluontoisissa kysymyksissä kuin myös erikoisemmissa aiheissa: oli sitten kysymyksessä koko yrityksen tämän hetkinen tila tai tulevaisuus, tai kannattavien ratkaisujen kartoittamisessa erikoiseen ongelmaan. Vastuu ja kestävä kehitys ovat itävaltalsiten yrityskonsulttien perusarvoja.

Yrityskonsultit tarjoavat lukuisiin tehtäviin oikean yhteyshenkilön, esimerkiksi:

  • kansainvälistyminen
  • yrityssaneeraus
  • neuvottelu
  • innovaatiot
  • työntekijöiden koulutus

Tässä muutamia esimerkkejä itävaltalaisten yrityskonsulttien palvelutarjonnasta:

denkstatt – sustainable thinking konsultoi kansallisesti ja kansainvälisesti toimivia organisaatioita kaikissa taloudellisssa, ekoloogisissa ja sosiaalisen kestävän kehityksen kysymyksissä.

CAPMEX – The Financial Sector, Capital Markets and Corporate Finance Experts on pääomamarkkinoiden palveluihin ja ratkaisuihin erikoistunut yrityskonsultti.

HARL Consulting on yritystoiminnan optimoinnin ja uudeellen strukturoinnin asiantuntija. Yritys konsultoi asiakkaitaan kaikissa muutosvaihaissa asemoinnista kehitykseen ja luovutukseen.

IT-ala

Itävalta on merkittävä tutkimuksen, teknologian ja innovaatioiden keskus. Tähän menestykseen on itävaltalinen it-ala ratkaisevasti osallinen. Erityisen tunnettuja ja myös kansainvälisesti kysyttyjä ovat itävaltalaisten yritysten älykkäät ja käyttäjäystävälliset e-government ratkaisut.

Oikeus ja talous

Ensiluokkainen oikeudellinen konsultaatio ja toimiva oikeusjärjestelmä ovat tärkeitä edellytyksiä Itävallan toiminnalle kansainvälisenä kauppapaikkana. Itävaltalaiset asianajajat ja asianajoyritykset ovat solmineet yhteisyrityksiä ja yhteistyötä varmistaakseen kansainvälisten oikeudellisten palveluiden saatavuuden.

Itävaltalaiset hyväksytyt tilintarkastajat ovat verokonsultinnin, tilintarkastuksen, kirjanpidon ja tilinpäätöksen asiantuntijoita. Heidän kattava palveluvalikoimansa tekee heistä arvostettuja kokonaisvaltaisia talouselämän neuvonanatajia.

Asianajotoimistot

Itävaltalaiset asianajajat ovat erittäin hyvin verkostoituneita ja ennenkaikkea Itä- ja Kaakkois-Euroopassa hyvin edustettuja. Jatko- ja täydennyskolutus takaavat asiantuntijoiden pätevän ja ajankohtaisen oikeudellisen neuvonnan myös alati kasvavassa kompleksissa ja kansainvälisesti verkostoituneessa toimintaympäristössä.

Wolf Theiss lukeutuu Keski- ja Kaakkois-Eurooppaan keskittyneisiin johtaviin asianajotoimistoihin. Yli 50 vuotta sitten Wienissa perustettu toimisto työllistää nykyään noin 300 asianajajaa 12 maassa.

e|n|w|c on eräs itävallan johtavista oikeudellista neuvontaa tarjoavista yrityksistä jolla on toimipaikat Wienissä, Budapestissa, Prahassa, Brünnissä, Bratislavassa, Varsovassa ja Kievissä. Yrityksen ydinosaaminen on talouoikeudessa ja yksityisoikeudessa.

Tilitoimistot

Itävaltalaisia hyväksyttyjä tilintarkastajia, verokonsultteja, kirjanpitäjiä ja tilitoimistoja yhdistää hyvä korkeatasoinen koulutus ja velvollisuus jatkuvaan koulutukseen laadukkaan ammattitaidon takaamiseksi. Kaikki ammattikunnan edustajat ovat luottamus- ja vaitiolovelvollisia, mikä on kansallisten ja kansainvälisten asiakkaiden arvostamaa.

Kansainvälistä osaamista osoittaa TPA Horwath European & Technology Consultants GmbH , eräs itävallan suurimmista tilitoimisto- ja tilintarkastusyrityksistä, jolla on 24 toimipistettä Itävallassa sekä toimipisteet Bulgariassa, Kroatiassa, Romaniassa, Slovakiassa, Sloveniassa, Tsekeissä ja Unkarissa.

Ecc ECOCARE Wirtschaftsberatung GmbH (in German) tarjoaa liiketalouden konsultointia erikoistuneena muun muassa yksityisten säätiöiden suunnitteluun, uudelleenorganisointiin ja perustamiseen. Konsulttiyrityksellä on tytäryritykset Romaniassa ja Tsekeissä sekä toimipisteet ja yhteiystyöyritykset Slovakiassa ja Ukrainassa.

Tulosta
©©ADVANTAGE AUSTRIA