Advantage Austria Indicare navigare

Privire de ansamblu

În domeniul consultanței și al ingineriei există în Austria mulți ofertanți orientați la export, care au cunoștințe de specialitate. Fie că este vorba despre performanțe în inginerie, servicii de consultanță IT sau pentru firme, consultanță financiară sau judiciară, sau în domeniul PR și reclamă, firmele austriece sunt competitive. 

Conţinut structurat:

Excelență în serviciile la export

Ofertanți de servicii în domeniul științific preiau foarte des roluri de pionierat în activitatea de export, datorită performanțelor lor. Nenumărate firme austriece pot face referite la proiecte internaționale în care au fost implicate, proiecte ce s-au finalizat cu succes. Ele se definesc atât prin competențele lor de specialitate, cât și prin capacitatea lor de cooperare și inovație.

Funcție de cerințe, experții în arhitectură, inginerie, tehnologia informației și a comunicării, în management, consultanță financiară, economică, turism sau mediu înconjurător își pot oferi expertiza lor, pot iniția relații de cooperare sau pot fonda consorții.

Cei interesați pot găsi prin intermediul platformei ofertanți austrieci de servicii de top sau parteneri competenți, care cunosc cel mai bine know-how-ul disponibil în țară și care pot recomanda un partener viabil.

Firmele de consultanță ce activează la nivel internațional se pot găsi pe site, sub denumirea ”Firme austriece”.

Servicii de inginerie și de arhitectură

Serviciile de top ale arhitecților și inginerilor austrieci se regăsesc în toată lumea. Poduri, tunele, hoteluri și clădiri de birouri sunt dovada creativității și a profesionalismului experților austrieci.

Energie și construcții

Know - how- ul austriac în eficiență energetică cât și planurile și construcțiile durabile sunt solicitate puternic pe plan internațional și implementate cu succes, respectiv: în planificarea și construcția echipamentelor pentru centrale electrice și pentru unitățile de producție, în tratarea apei menajere și reziduale, cât și în întreg domeniul al construcției infrastructurii.

Planificatori, consultanți, mediatori

Tehnicieni austrieci pentru construcții civile, arhitecți, ingineri și birouri de inginerie sunt considerați pe plan mondial ca parteneri competenți în planificare și consultanță și ca mediatori. Specialiști înalt calificați activează în toate domeniile tehnicii și ale științei. Cunoștințele lor excelente de specialitate garantează implementarea optimă a proiectelor complexe.

Firmele cu expertiză - o alegere

iC consulenten ZT GmbH oferă soluții integrale la proiecte complexe, printre care în domeniile ingineriei și economiei, construcțiilor, energiei și mediului înconjurător și logistică.

ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH are în structura sa mai multe firme individuale care activează pe plan mondial din domeniile ingineriei și consultanței și care își sprijină clienții în derularea de proiecte complexe din industrie și infrastructură. Printre domeniile de actiivtate ale firmei se numără cel al petrolului și al gazelor naturale, construcții și infrastructură.

ALLPLAN este o firma de consultanță internațională în domeniul dotării tehnice a clădirilor cu echipamente și oferă servicii precum energie și managementul mediului înconjurător. Are clienți nu numai în Europa Centrală și de Sudest, ci și în toată lumea pentru domeniile energie și mediul înconjurător.

Firma Architekten Frank + Partner ZT GmbH este specializată pe arhitectură, prepopnderent în domenii de interes precum funcționalitate și durabilitate. Vizate sunt cele mai optime soluții economice, tehnice și funcționale pentru arhitectură și construcția orașelor.

DTA - DUDA, TESTOR. ARCHITEKTUR ZIVILTECHNIKER GMBH își desfășoară activitatea în domeniile construcțiilor civile și de locuințe și case pasive.

Consultanța firmelor și IT

Creșterea domeniului de consultanță al firmelor și cel al IT-ului din Austria reprezintă punți de legătură între cercetare, tehologie și inovație economică.

Consultanță pentru firme

Consultanții austrieci sunt solicitați atât ca generaliști cât și ca specialiști: pentru probleme ce vizează activitatea generală a unei firmei în prezent și în viitor, pentru găsirea soluțiilor specifice pentru fiecare problemă. Responsabilitatea și durabilitatea sunt valori de bază pentru firmele austriece de consultanță.

Firmele de consultanță au consultanți specializați pentru toată paleta de cerințe, printre care:

  • Internaționalizare
  • Întreținerea unei clădiri
  • Mediatică
  • Inovație
  • Școlarizarea colaboratorilor

Mai jos sunt câteva exemple despre paleta largă de realizări ale firmelor austriece de consultanță:

denkstatt – sustainable thinking oferă consultanță pentru firmele naționale și internaționale pentru toate problemele ce privesc durabilitatea economică, ecologică și socială.

CAPMEX – The Financial Sector, Capital Markets and Corporate Finance Experts este o firmă de consultanță specializată pe oferirea de soluții și servicii pe piețele de capital.

HARL Consulting este expertă în problema optimizării și restructurării unei firme. Firma este alături de clienții săi în toate fazele, respectiv de la poziționare, dezvoltare, până la predare.

Domeniul IT

Austria este un centru internațional  important pentru cercetare, tehnologie și inovație. La acest succes a contribuit desigur foarte mult și industria austriacă de IT. În mod deosebt sunt cunoscute și solicitate pe plan mondial serviciile inteligente pentru soluțiile aplicate în e-government.

Domeniul juridic și economic

Consultanța excepțională în domeniul jurudic și cadrul legal de funcționare sunt premize importante pentru Austria, ca centru economic. Pentru a acoperi necesarul de servicii juridice la nivel internațional, avocații și firmele de avocatură austriece se asociază cu cancelariile din afara țării, întemeind societăți și punând bazele unor cooperări.

Specialiștiii austrieci sunt experți în consultanță fiscală, audit, contabilitate și bilanț. Datorită portofoliului vast ei sunt foarte apreciați în toate domeniile economiei.

Avocați

Avocații austrieci au legături și sunt foarte bine reprezentați preponderent în Europa de Est și Sudest. Instruirea și formarea lor garanteză că ei oferă întotdeauna promt consultanță juridică competentă și actualizată la toate problemele juridice, indiferent de complexitatea lor.

Wolf Theiss se numără printe cele mai mari cancelarii din Europa de Est și de Sudest. Înființată în Viena de mai bine de 50 ani cancelaria are actualmente mai mult de 300 colaboratori și birouri în 12 țări.

e|n|w|c este una dintre cancelariile de top din Viena, Budapesta, Praga, Brünn, Bratislava, Varșovia și Kiew. Punctele ei forte constau în drept economic și în Private Client Business.

Specialiști în domeniul economic

Specialiștii austrieci în domeniul economic, consultanții fiscali și auditorii percum și contabilii de bilanț și firmele de contabilitate individuale se remarcă datorită gradului lor ridicat de formare profesională și a obligativității înstruirii continue, în vederea asigurării unor servicii de calitate.

Competențele internaționale arată că TPA Horwath European & Technology Consultants GmbH este unul dintre cei mai renumiți consultanți fiscali și auditori din Austria ce este reprezentat în 24 țări precum Austria, Bulgaria, Croația, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Cehia și Ungaria.

Ecc ECOCARE Wirtschaftsberatung GmbH oferă consultanță și specializare pentru activitatea firmei, printre care pentru planificare, restructurare și întemeierea fundațiilor particulare. Firma de consultanță este reprezentată în România și Cehia și colaborează cu mai multe firme din Slovacia și Ucraina.

Imprimare
©©ADVANTAGE AUSTRIA