Advantage Austria Prikaži navigacijo

Pregled

Na področju svetovanja in inženiringa obstaja v Avstriji veliko število ponudnikov s specifičnimi znanji in vsi so izrazito usmerjeni tudi v izvoz. Inženirske storitve, svetovanja podjetjem ali IT-svetovanje, pravno ali davčno svetovanje ali svetovanje na področju stikov z javnostjo: ta obširna avstrijska panoga je močno usmerjena v konkurenčno in visokokakovostno ponudbo svojih storitev, tudi na tujih trgih.  

Vsebina:

Odličnost pri izvozu storitev

Ponudniki storitev, ki se zavedajo pomembnosti znanja, pogosto prevzamejo pionirsko vlogo na področju izvoza ter s pomočjo svojih storitev drugim izvoznikom poenostavijo njihov vstop na tuji trg. Številna avstrijska podjetja se lahko pohvalijo z renomiranimi mednarodnimi projekti. Poleg strokovne usposobljenosti jih odlikuje izredno visoka inovativnost in kooperativnost.

Po potrebi lahko strokovnjaki s področja arhitekture, inženiringa, informacijske in komunikacijske tehnologije, menedžmenta, gospodarskega, finančnega in davčnega svetovanja, zdravstvenih storitev, turizma ali komunalnih tehnologij ponudijo svoje strokovno izvedensko mnenje, vzpostavijo kooperacije z avstrijskimi in mednarodnimi partnerji ter tvorijo konzorcije.

Interesenti iz vsega sveta najdejo ob iskanju po avstrijskih vrhunskih storitvah kompetentne sogovornike z odličnim poznavanjem države, materije in direktnimi kontakti z najboljšimi ter najbolj primernimi ponudniki.

Mednarodno delujoča svetovalna podjetja najdete na tej spletni strani pod temo “Avstrijska podjetja”.

Storitve inženirjev in arhitektov

Izvrstne stvaritve avstrijskih arhitektov in inženirjev najdemo povsod po svetu. Mostovi, tuneli, hoteli in poslovne stavbe kažejo na kreativnost in profesionalnost avstrijskih strokovnjakov.

Energija in gradnja

Avstrijsko znanje na področju učinkovite rabe energije in trajnostnem projektiranju in gradnji je v mednarodnem merilu zelo cenjeno in iskano: v projektiranju in gradnji elektrarn in proizvodnih podjetij, v odvodnjavanju in oskrbi z vodo, kot tudi na področju gradnje celotne infrastrukture.

Projektanti, svetovalci, mediatorji

Avstrijski inženirji, arhitekti in njihovi biroji so cenjeni v mednarodnem merilu kot kompetentni projektanti, svetovalci in mediatorji. Visoko kvalificirani strokovnjaki delajo na vseh tehničnih in naravoslovnih področjih. Njihovo odlično strokovno znanje zagotavlja optimalno izvedbo projektov vseh formatov in zahtevnostnih stopenj.

Podjetja z ekspertizo - izbor

Podjetje iC consulenten ZT GmbH ponuja integrativne rešitve pri kompleksnih projektih, med drugim na področju inženirskih storitev in gospodarstva, stavb in nosilnih konstrukcij, energije in okolja, prometa in logistike.

Skupina ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH je združenje večih mednarodno delujočih, neodvisnih inženirskih in svetovalnih podjetij, ki podpirajo svoje stranke pri realizaciji kompleksnih industrijskih in infrastrukturnih projektov. K poslovnim področjem skupine spadajo med drugim tudi nafta in zemeljski plin, gradbeništvo in infrastruktura.

ALLPLAN , mednarodno delujoče svetovalno podjetje na področju tehnične opreme stavb ter energetskega in okoljevarstvenega upravljanja ne podpira samo mednarodnih strank v srednje- in vzhodneevropskem prostoru, temveč je zelo aktivno tudi na področju energije in varovanja okolja po vsem svetu.

Podjetje Architekten Frank + Partner ZT GmbH je sinonim za arhitekturo razpeto med obliko, funkcijo in trajnostjo. Iščejo optimalne gospodarske, tehnične in funkcionalne rešitve na področju arhitekture in gradnje mest.

Podjetje DTA - DUDA, TESTOR. ARCHITEKTUR ZIVILTECHNIKER GMBH deluje na področju javne gradnje, stanovanjske gradnje in pasivne gradnje, tako za individualne, kot tudi za poslovne potrebe.

Svetovanje podjetjem in IT

Rastoča panoga podjetniških svetovalcev in avstrijska IT-panoga so odločilni povezovalni členi med raziskovalno panogo, tehnologijo in gospodarsko inovacijo.

Svetovanje podjetjem

Avstrijski podjetniški svetovalci so iskani tako kot strokovnjaki za določeno področje, kot tudi kot "generalisti": če gre za celoten razvoj podjetja v sedanjosti in prihodnosti ali če iščete rešitve za specifične probleme - odgovornost in trajnost so osnovne vrednote avstrijskih svetovalnih podjetij.

Svetovalna podjetja nudijo za veliko število nalog in izzivov pravega sogovornika, med drugim za:

  • internacionalizacijo
  • sanacijo podjetja
  • mediacijo
  • inovacije
  • izobraževanje sodelavcev

Tukaj najdete samo nekaj primerov širokega spektra storitev avstrijskih podjetniških svetovalcev:

denkstatt – sustainable thinking svetuje nacionalno in mednarodno delujočim organizacijam v vseh vprašanjih v zvezi z ekonomičnim, ekološkim in socialnim trajnostnim razvojem.

CAPMEX – The Financial Sector, Capital Markets and Corporate Finance Experts je svetovalno podjetje, specializirano na storitve in rešitve za kapitalski trg.

HARL Consulting je strokovnjak na področju optimiranja in restrukturiranja podjetij. Podjetje spremlja svoje stranke v vseh fazah pozicioniranja, od razvoja vse do zaključka in predaje projekta.

IT-panoga

Avstrija je pomembna mednarodna raziskovalna, tehnološka in inovativna lokacija. Zasluge za to ima nedvomno tudi avstrijska IT-panoga. Posebej čislane in mednarodno iskane so inteligentne in uporabniku prijazne rešitve avstrijskih podjetij na področju t.i. e-government-a.

Pravo in gospodarstvo

Odlično pravno svetovanje in delujoči pravni okvirji so pomembne predispozicije za gospodarsko lokacijo Avstrije. Za ustrezanje potrebam mednarodnih pravnih storitev, se avstrijski odvetniki in odvetniške skupine povezujejo tudi v skupnih družbah ali kooperacijah s tujimi odvetniškimi pisarnami.

Avstrijski finančniki so strokovnjaki za gospodarsko pravo, revizijo, računovodstvo in bilanciranje. Njihov obsežni portfelj storitev jih uvršča med izredno cenjene svetovalce za gospodarsko panogo.

Odvetniki

Avstrijski odvetniki razpolagajo z odlično mednarodno mrežo in so močno prisotni na trgih predvsem vzhodne in jugovzhodne Evrope. Nenehno strokovno ozpopolnjevanje in izobraževanje zagotavlja tem strokovnjakom odlično prilagodljivost hitro rastočim, kompleksnim in mednarodno vpetim pravnim izzivom.

Wolf Theiss (in Englisch) šteje med vodilne pravne pisarne s težiščem na srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi. Ustanovljena na Dunaju pred več kot 50 leti, danes ta pravna pisarna zaposluje več kot 300 odvetnikov v 12 deželah.

e|n|w|c je eno vodilnih avstrijskih pravno-svetovalnih podjetij s pisarnami na Dunaju, v Budimpešti, Pragi, Brnu, Bratislavi, Varšavi in Kijevu. Področja njihove specializacije so predvsem gospodarsko pravo in t.i. private client business.

Računovodji, finančniki in revizorji

Avstrijski računovodji, finančniki in revizorji se odlikujejo predvsem po visokem nivoju izobrazbe in obvezi po stalnem dodatnem usposabljanju za zagotavljanje kakovosti storitev. Poleg tega so seveda vsi pripadniki poklicne skupine zavezani k molčečnosti, kar cenijo tako domače, kot tudi tuje stranke.

Mednarodno kompetenco odraža predvsem podjetje TPA Horwath European & Technology Consultants GmbH , eno največjih davčno-svetovalnih in revizijskih podjetij Avstrije s 24 izpostavami v Avstriji, Bulgariji, na Hrvaškem, Poljskem, v Romuniji, na Slovaškem, v Sloveniji, na Češkem in Madžarskem.

Podjetje Ecc ECOCARE Wirtschaftsberatung GmbH nudi podjetniško svetovanje s specializacijo na načrtovanju in ustanavljanju oz. preobrazbi podjetij v zasebne sklade. Svetovalno podjetje ima hčerinska podjetja v Romuniji in na Češkem ter izpostave in kooperacijske pisarne na Slovaškem in v Ukrajini.

Natisni
©©ADVANTAGE AUSTRIA