Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Pregled

U Austriji postoji veliki broj specijalizovanih preduzeća iz oblasti konsaltinga i inženjeringa čije su usluge okrenute izvozu. Bilo da se radi o uslugama u oblasti inženjeringa, poslovnog savetovanja, IT-konsaltinga, pravnog ili poreskog savetovanja ili o oglašavanju i odnosima s javnošću : Austrijska privredna grana “ konsalting i inženjering” usredsređena je na pružanje usluga i osvajanje tržišta.

Sadržaj:

Izvrsnost pri izvozu usluga

Znanjem intenzivni pružaoci usluga vrlo često zauzimaju pionirsku ulogu u oblasti izvoza i svojim uslugama olakšavaju izvoznicima robe ulazak na tržište. Brojna austrijska preduzeća primeri su uspešno zaključenih međunarodnih projekata. Sve njih, pored stručnog znanja, odlikuje i visok stepen inovativnosti i kooperativnosti.

Prema potrebi, ovi stručnjaci pružaju stručne savete iz oblasti arhitekture, projektovanja i inženjeringa, informacione i komunikacione tehnologije, menadžmenta, privrede, finansija i poreza, zdravstva, turizma ili komunalnih tehnologija, a sarađuju sa austrijskim i internacinalnim partnerima i udružuju se u konzorcijume.

U potrazi za vrhunskom uslugom iz Austrije, zainteresovani iz čitavog sveta mogu ovde da pronađu stručnog sagovornika koji je upoznat sa strukturom stručnog znanja u dotičnoj državi i koji raspolaže neposrednim kontaktima sa najpodobnijim ponuđačima.

Konsalting preduzeća, koja pokrivaju globalno tržište, možete da pronađete na ovom portalu pod “Austrijska preduzeća”.

Inženjerske i arhitektonske usluge

Širom sveta nailazite na vrhunske usluge austrijskih arhitekata i inženjera. O kreativnosti i profesionalnosti austrijskih stručnjaka svedoče mostovi, tuneli, hoteli i poslovni objekti.

Energija i gradnja

Austrijski know-how iz oblasti energetske efikasnosti i postojanog projektovanja i izgradnje veoma je tražen širom sveta i uspešno se primenjuje u projektovanju i izgradnji elektrana i proizvodnih pogona, u segmentu tretmana voda i otpadnih voda, kao i u kompletnom segmentu izgradnje infrastrukture.

Projektanti, konsultanti, medijatori

Austrijski samostalni inženjeri, arhitekte, inženjeri-konsultanti i inženjerski biroi cenjeni su širom sveta kao kompetentni projektanti, konsultanti i medijatori. Visokokvalifikovani stručnjaci rade u svim poljima tehnike i prirodnih nauka. Njihova izuzetna stručnost garantuje optimalnu realizaciju projekata bez obzira na njihovu kompleksnost.

Preduzeće iC consulenten ZT GmbH nudi integrativna rešenja u oblasti kompleksnih projekata. Između ostalog, u oblasti inženjerstva i privrede, građevinskih objekata i nosećih konstrukcija, energije i ekologije, saobraćaja i logistike.

Preduzeće ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH sastoji se od više nezavisnih inženjering i konsalting preduzeća aktivnih na međunarodnom planu, koja podržavaju svoje klijente pri realizaciji kompleksnih industrijskih i infrastrukturnih projekata. Delatnost preduzeća čine, između ostalog, nafta i gas, izgradnja i infrastruktura.

ALLPLAN je međunarodno konsalting preduzeće u oblasti tehničkog opremanja objekata, kao i menadžmenta u segmentu energije i ekologije. Ono servisira ne samo klijente u centralnoj i istočnoj Evropi, već u oblasti energije i ekologije radi širom sveta.

Firma Architekten Frank + Partner ZT GmbH predstavlja arhitekturu u opsegu od forme i funkcije do postojanosti. Teži ka optimalnim ekonomskim, tehničkim i funkcionalnim rešenjima u oblasti arhitekture i gradskog planiranja.

Firma DTA - DUDA, TESTOR. ARCHITEKTUR ZIVILTECHNIKER GMBH posluje u oblasti izgradnje javnih objekata, stanova, poslovnog prostora i pasivnih kuća.

Konsalting za preduzeća i IT sektor

Konsalting za preduzeća i austrijski IT sektor su grane koje se sve više razvijaju i predstavljaju karike između istraživanja, tehnologije i ekonomskih inovacija.

Konsalting za preduzeća

Autrijski konsultanti za preduzeća su jednako traženi kao stručnjaci na generalnom planu i kao specijalisti, bilo da je potrebno posmatrati preduzeće u celosti u odnosu na njegovu sadašnjost i budućnost ili da je potrebno naći prihvatljiva rešenja za specifične probleme. Odgovornost i postojanost su osnovne vrednosti austrijskih konsultanata za preduzeća.

Firme iz oblasti konsaltinga za predzeća za veliki broj zadataka nude pravog sagovornika, između ostalog, u sledećim oblastima:

  • Internacionalizacija
  • Sanacija preduzeća
  • Medijacija
  • Inovacije
  • Školovanje saradnika

Evo nekoliko primera za paletu usluga austrijskih konsultanata:

denkstatt – sustainable thinking pruža organizacijama koje posluju u zemlji i inostranstvu sve vrste konsalting usluga u vezi sa ekonomskom, ekološkom i socijalnom postojanošću.

CAPMEX – The Financial Sector, Capital Markets and Corporate Finance Experts (na engleskom) je konsalting preduzeće koje se specijalizovalo za pružanje usluga i rešenja u oblasti tržišta kapitala.

HARL Consulting je stručnjak po pitanju optimiranja i restrukturiranja preduzeća. Ovo konsalting preduzeće svojim klijentima stoji na raspolaganju u svim fazama od pozicioniranja, preko razvoja, do predaje.

IT-grana

Austrija je važno mesto gde su se stacionirale međunarodne kompanije iz oblasti istraživanja, tehnologije i inovacija. Tom uspehu je mnogo doprinela i austrijska IT-grana. Inteligentna i lako primenljiva rešenja austrijskih preduzeća u oblasti e-uprave posebno su poznata i na internacionalnom tržištu veoma tražena.

Pravo i ekonomija

Odlična pravna pomoć i pravni okviri koji funkcionišu, važni su preduslovi za stacioniranje preduzeća u Austriji kao centru privrede. Kako bi pokrili segment međunarodnih pravnih usluga, austrijski advokati i advokatske kancelarije udružuju se sa advokatskim kancelarijama u inostranstvu u obliku zajedničkih društava ili na bazi kooperacije.

Austrijski poreski savetnici i revizori su stručnjaci u oblasti revizije, knjigovodstva i sastavljanja bilansa. Širok spektar njihovih usluga čini ih cenjenim savetnicima za sektor privrede.

Advokati

Austrijski advokati su vrlo dobro povezani i veoma prisutni, pre svega, u istočnoj i jugoistočnoj Evropi. Bez obzira na brz rast i kompleksnost međunarodnog prava, obrazovanje i usavršavanje ovih stručnjaka garantuju kompetentnu i aktuelnu pravnu pomoć.

Advoktska kancelarija Wolf Theiss (in Englisch) ubraja se u vodeće advokatske kancelarije čije je težište poslovanja u centralnoj, istočnoj i južnoj Evropi. Osnovana je pre 50 godina u Beču, a danas u svojim kancelarijama zapošljava oko 300 advokata u 12 zemalja u svetu.

e|n|w|c je jedno od vodećih austrijskih preduzeća za pružanje pravne pomoći sa sedištem u Beču, Budimpešti, Pragu, Brinu (Brünn), Bratislavi, Varšavi i Kijevu. Njihova glavna kompetencija leži u privrednom pravu i poslovanju sa privatnim klijentima.

Austrijski poreski savetnici i revizori

Austrijski poreski savetnici i revizori, knjigovođe i ovlašćene računovođe poseduju visok nivo obrazovanja i u obavezi su da se neprestano usavršavaju kako bi bili u mogućnosti da pruže visok nivo usluga. Osim toga, svi iz ove profesije su osobe od poverenja i u obavezi su na čuvanje službene tajne, što znaju da cene kako domaći tako i strani klijenti.

Kompetentnost na internacionalnom nivou nudi TPA Horwath European & Technology Consultants GmbH , jedno od najvećih preduzeća za poresko savetovanje i reviziju koje ima 24 kancelarija u Austriji ako ikancelarije u Bugarskoj, Hrvatskoj, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj, Češkoj i Mađarskoj.

Preduzeće Ecc ECOCARE Wirtschaftsberatung GmbH nudi konsalting usluge u oblasti ekonomije. Specijalizovano je za planiranje, osnivanje i izmene kod već osnovanih privatnih zadužbina. Ovo konsaltig preduzeće ima podružnice u Rumuniji i Češkoj i ekspoziture i kooperacione partnere u Slovačkoj i Ukrajini.

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA