Advantage Austria Gezinme çubuğunu göster

GENEL BAKIŞ

Avusturya'da danışmanlık ve mühendislik alanında özel bilgilere sahip ve ihracata yönelik faaliyet yürüten pek çok şirket vardır. İster mühendislik hizmetleri, şirket ve bilişim danışmanlığı, hukuksal veya vergisel danışmanlık, ister reklam ve halkla ilişkiler alanları olsun; Avusturya'nın danışmanlık ve mühendislik branşı hizmet ve rekabet esaslı çalışmaktadır. 

İçerik:

MÜKEMMEL HİZMET İHRACATI

Yoğun bilgiye sahip hizmet sunucular çok sık olarak ihracatta öncü bir rol üstlenirler ve çalışmaları sayesinde ihracatçıların yeni pazarlara girmelerini büyük ölçüde kolaylaştırırlar. Çok sayıda Avusturya şirketi, başarıyla sonuçlandırılmış uluslararası proje tecrübesine sahiptir. Bu şirketlerin hepsi alanlarındaki uzmanlıklarının yanı sıra, son derece yüksek inovasyon ve işbirliği yetenekleriyle de öne çıkmaktadırlar.

Bu uzmanlar ihtiyaç doğrultusunda mimarlık, planlama ve mühendislik, bilgi ve iletişim teknolojileri, yöneticilik, ekonomi, finans ve vergi danışmanlığı, sağlık hizmetleri, turizm ve belediye teknolojileri alanlarında sahip oldukları bilgi ve tecrübeyi sunabilir, Avusturyalı veya uluslararası ortaklarıyla işbirliğine gidebilir ya da konsorsiyumlar oluşturabilirler.

Dünyanın her yerinden Avusturya’nın sunduğu bu zirvedeki hizmetlere ilgi duyan şirketler, ülkedeki yapabilme bilgisine dair en son bilgilere sahip, ihtiyaçlarına en uygun kuruluşlarla doğrudan bağlantıya geçmelerini sağlayacak yetkinlikte muhatapları bulmakta hiç sıkıntı çekmemektedirler.

Uluslararası alanda faaliyet gösteren danışmanlık şirketlerini “Avusturya şirketleri” başlıklı web sitesinde bulabilirsiniz.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLERİ

Avusturyalı mimar ve mühendislerin başarılı eserlerine dünyanın her yerinde rastlamak mümkündür. Köprüler, tüneller, oteller ve büro binaları, Avusturyalı uzmanların yaratıcılığını ve profesyonelliğini ortaya koymaktadır.

Enerji ve Yapı

Etkin enreji kullanımı, sürdürülebilir planlama ve yapı alanlarında: örneğin elektrik santrallerinin ve üretim yerlerinin planlanmasında ve yapımında, su ve atıksu işleme tesislerinde Avusturya'nın sahip olduğu yapabilme bilgisine dünyanın her yerinden talep vardır ve uygulamaya konulmaktadır.

Planlamacılar, Danışmanlar, Arabulucular

Avusturya'nın inşaat mühendisleri, mimarları, lisanslı mühendisleri ve mühendislik büroları yetkin birer planlayıcı, danışman veya arabulucu olarak uluslararası alanda kabul görmektedir. Avusturya'nın yüksek kalifikasyona sahip uzmanları bütün teknik ve doğa bilim alanlarında faaliyet göstermektedirler. Sahip oldukları mükemmel uzmanlık bilgisi, her türden projeyi en uygun şekilde hayata geçirmelerine imkân tanımaktadır.

Kendilerini kanıtlamış şirketlerden bir seçki

iC consulenten ZT GmbH başta mühendislik ve ekonomi, yapılar ve taşıyıcılar, enerji ve çevre, trafik ve lojistik olmak üzere pek çok kompleks projede uyumlu çözümler sunar.

ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH müşterilerini kompleks sanayi ve altyapı projelerinde destekleyen bağımsız, uluslararası alanda faaliyet gösteren mühendislik ve altyapı kuruluşlarından meydana gelmiştir. Şirketin faaliyet alanlarının arasında başkalarının yanı sıra petrol ve doğalgaz, yapı ve altyapı da bulunmaktadır.

Teknik bina donanımının yanı sıra enerji ve çevre yönetimi alanlarında da faaliyet gösteren uluslararası bir danışmanlık şirketi olan ALLPLAN sadece Orta ve Doğu Avrupa'daki müşterilerine hizmet vermekle kalmayıp, enerji ve çevre alanlarında dünya çapında faaliyet göstermektedir.

Architekten Frank + Partner ZT GmbH şirketi form, fonksiyon ve kalıcılık gerilim alanında bulunan mimari üzerinde çalışmaktadır. Mimarlık ve şehircilikte en uygun ticari, teknik ve işlevsel çözümleri kullanmaktadır.

DTA - DUDA, TESTOR. ARCHITEKTUR ZIVILTECHNIKER GMBH kamu binaları, konutlar, sanayi binaları ve pasif ev alanlarında faaliyet göstermektedir.

ŞİRKET DANIŞMANLIĞI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ

Avusturya'nın her geçen gün gelişen şirket danışmanlığı ve BT sektörleri araştırma, teknoloji ve ekonomik inovasyon arasındaki en önemli bağlantı noktasını teşkil etmektedir.

Şirket Danışmanlığı

Avusturyalı şirket danışmanları hem genel konularda, hem uzmanlık alanlarında büyük talep gören kuruluşlardır: Bir şirketin bugünü ve geleceği temelinde bütünlüğü ele alındığı gibi, spesifik sorunlar için uygulanabilir çözümler de üretilmektedir. Sorumluluk ve kalıcılık, Avusturya şirket danışmanlarının temel değerleridir.

Şirket danışmanlığı firmaları, aşağıda bir kısmı belirtilen pek çok alan için doğru muhataplardır:

  • Uluslararasılaşma
  • Bir işletmenin iyileştirilmesi
  • Arabuluculuk
  • İnovasyon
  • Çalışanların eğitimi

Avusturyalı şirket danışmanlarının sunduğu hizmet yelpazesine dair birkaç örnek:

denkstatt – sustainable thinking ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren firmalara ekonomik, ekolojik ve sosyal kalıcılık konularının her türünde danışmanlık yapmaktadır.

CAPMEX – The Financial Sector, Capital Markets and Corporate Finance Experts sermaye piyasasını hizmetleri ve çözümleri üzerine uzmanlaşmış bir şirket danışmanıdır.

HARL Consulting şirket optimizasyonu ve yeniden yapılandırılması alanlarında uzmandır. Bu danışmanlık şirketi, müşterilerine pozisyon edinmekten gelişmeye ve şirket devrine kadar her aşamada destek vermektedir.

BT Branşı

Avusturya önemli bir uluslararası araştırma, teknoloji ve inovasyon merkezidir. Bu başarıda Avusturya'nın BT branşı da önemli bir pay sahibidir. Avusturya şirketlerinin özellikle e-devlet konusundaki akıllı ve kullanıcı dostu çözümleri geniş ölçüde tanınmakta ve uluslararası alanda da büyük talep görmektedir.

HUKUK VE EKONOMİ

Mükemmel bir hukuk danışmanlığı ve işleyen bir hukuksal çerçeve, Avusturya'nın bir ekonomi merkezi olabilmesinin önemli koşullarındandır. Uluslararası hukuk hizmetlerinin karşılanabilmesi için Avusturyalı avukatlar ve hukuk şirketleri, topluluklar ve kooperatifler şeklinde bir araya gelmektedir.

Avusturya'nın ekonomi danışmanları vergi danışmanlığı, ekonomik durum incelemesi, muhasebe ve bilançolar üzerinde uzmanlaşmışlardır. Geniş kapsamlı hizmet portföyleri, onları ekonomiyi bütün olarak ele alan değerli danışmanlar kılmıştır.

Avukatlar

Avusturyalı avukatlar çok iyi örgütlenmişlerdir ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Avrupa'da güçlü bir şekilde temsil edilmektedirler. Aldıkları iyi temel ve ileri eğitim, bu uzmanların hızla büyüyen, karmaşıklaşan ve uluslararası örgüsü genişleyen hukuk mevzuatının üstesinden gelebilmelerinin ve güncel konulardaki hukuk danışmanlığının en iyi şekilde verebilmelerinin en büyük güvencesidir:

Wolf Theiss (İngilizce) Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa üzerine çalışan lider avukatlık bürolarının arasında sayılmaktadır. 50 yıldan uzun bir süre önce Viyana'da kurulmuş olan büro, bugün 12 ülkede yaklaşık 300 avukat çalıştırmaktadır.

e|n|w|c Viyana, Budapeşte, Brno, Bratislava, Varşova ve Kiev'de şubeleri bulunan Avusturyalı lider hukuk danışmanlığı şirketlerinin başında gelmektedir. Şirketin uzmanlık alanlarının başında ekonomi hukuku ve "Private Client Business" gelmektedir.

Ekonomi danışmanları

Avusturyalı ekonomi danışmanları, vergi danışmanları, mali müşavirler, bilanço muhasebecileri ve serbest muhasebecileri, sahip oldukları yüksek eğitim seviyesi ve kesintisiz olarak aldıkları ileri eğitim sayesinde sundukları hizmetin kalitesini daima en üst seviyede tutmayı başarabilmektedirler. Öte yandan bu meslek zümresinin gizlilik ve suskunluk yükümlülükleri, ulusal ve uluslararası müşteriler tarafından büyük bir takdirle karşılanmaktadır.

Avusturya'nın en büyük vergi danışmanlığı ve mali müşavirlik firmalarından biri olan TPA Horwath European & Technology Consultants GmbH , Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'da bulunan 24 şubesiyle, uluslararası konularda da yetkinliğini ispat etmiştir.

Ecc ECOCARE Wirtschaftsberatung GmbH , diğer konuların yanı sıra, özellikle özel vakıfların kuruluşlarının veya biçim değiştirmelerinin planlanması konusunda uzmanlaşmış olup, işletmecilik danışmanlığı alanında faaliyet göstermektedir. Bu danışmanlık şirketinin Romanya ve Çek Cumhuriyeti'nde bağlı şirketleri olup, Slovakya ve Ukrayna'da şubeleri ve işbirliği büroları bulunmaktadır.

Yazdır
©©ADVANTAGE AUSTRIA