Advantage Austria Показване навигация

Цифри и Факти

Интересува ли Ви значението на икономическия фактор „Консултации и инженеринг”? Само един поглед върху дадените по-долу цифри и факти ще Ви даде представа в какво се състоят компетенциите на бранша „Консултации и инженеринг” в Австрия.

Услуги от инженери-проектанти и архитекти

Австрийските инженери-проектанти работят в 60 различни специализирани области: от A като агроикономика до W като икономическа телематика (Wirtschaftstelematik). В Австрия има около 2.400 независими инженери-проектанти на свободна практика както и около 3.900 архитекти.

Източник: Федерална камара на архитектите и инженерите-консултанти

Консултации за предприятия

Основни данни за 2015 r. 
Брой на компаниите около 17.350
Годишен оборот 4,15  мрд. евро
Източник: Браншови съюз „Консултантска дейност и информационни технологии”
Оборот по вид дейност 2015 r.в %
Фирмено управление, консултации по фирмено управление31,4 %
Организация, техника, технология, логистика9,8 %
Човешки ресурси, развитие на човешките ресурси15,7 %

Право и икономика

Източник: Висша адвокатска камара на Австрия; Камара на одиторите
Основни данни за 2015 г. 
Адвокатиоколо 6.000
Одиториоколо 7.300

Търговия с услуги

Източници: Национална банка на Австрия (2014 г.: окончателни данни; 2015 г.: предварителни данни)
Видове услуги в търговията с тях: износ в млн. евро 2014 2015
Услуги без превоз 35.034 36.264
Транспортни услуги 12.341 12.868
Строителни услуги 587 661
 Застраховане услуги
704 723
 Финансови услуги 2.483 2.340
 Патенти, лицензии, ... 815 777
 Услуги в областта на комуникациите, Електронни и информационни услуги 4.892 5.054
 Научни изследвания и разработки 1.916 1.984
 Правни и икономически услуги, Реклама, маркетингови проучвания 2.957 3.027
 Архитектурни, инженерни и др. технически услуги 6.258 6.572
 Лични услуги, култура, отдих 370 381
 Други 1.711 1.875

Сред най-важните търговски партньори на Австрия в износа на услуги са Германия, Швейцария, Италия, Великобритания, САЩ, Унгария, Франция, Холандия, Република Чехия и Русия.

Линкове към темата

 
Национална банка на Австрия
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA