Advantage Austria Показване навигация

Цифри и Факти

Интересува ли Ви значението на икономическия фактор „Консултации и инженеринг”? Само един поглед върху дадените по-долу цифри и факти ще Ви даде представа в какво се състоят компетенциите на бранша „Консултации и инженеринг” в Австрия.

Услуги от инженери-проектанти и архитекти

Австрийските инженери-проектанти работят в 60 различни специализирани области: от A като агроикономика до W като икономическа телематика (Wirtschaftstelematik). В Австрия има около 2.400 независими инженери-проектанти на свободна практика както и около 4.000 архитекти.

Източник: Федерална камара на архитектите и инженерите-консултанти

Консултации за предприятия

Основни данни за 2016 r. 
Брой на компаниите около 17.930
Годишен оборот 4,48  мрд. евро
Източник: Браншови съюз „Консултантска дейност и информационни технологии”
Оборот по вид дейност 2016 r.в %
Фирмено управление, консултации по фирмено управление33,4 %
Човешки ресурси, развитие на човешките ресурси14,6 %
Организация9,0 %

Право и икономика

Източник: Висша адвокатска камара на Австрия; Камара на одиторите
Основни данни за 2016 г. 
Адвокатиоколо 6.100
Одиториоколо 7.300

Търговия с услуги

Източници: Национална банка на Австрия (2016 г.: окончателни данни)
Видове услуги в търговията с тях: износ в млн. евро 2016
Услуги без превоз 38.000
Транспортни услуги 13.020
Строителни услуги   720
 Финансови услуги, Застраховане услуги  2.825
 Патенти, лицензии, ...   887
 Услуги в областта на комуникациите, Електронни и информационни услуги 5.651
 Научни изследвания и разработки 2.105
Архитектурни, инженерни и др. технически услуги2.992
Правни и икономически услуги, Реклама, маркетингови проучвания, Лични услуги, култура, отдих 3.601
 Други  6.199

Сред най-важните търговски партньори на Австрия в износа на услуги са Германия, Швейцария, Италия, Великобритания, САЩ, Унгария, Франция, Холандия, Република Чехия и Русия.

Линкове към темата

 
Национална банка на Австрия
Последна актуализация на:
2017.12.12
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA