Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Čísla a fakta

Zajímá Vás význam ekonomických faktorů poradenství a inženýrství ? Pohled na čísla a fakta ukazuje, z čeho se skládá expertíza poradenské a inženýrské branže v Rakousku.

Služby inženýrů a architektů

Rakouští autorizovaní architekti a techničtí poradci působí v 60 různých odborných oblastech: od agrární ekonomie až po ekonomickou telematiku. V Rakousku existuje na 2.400 nezávislých inženýrů a cca 3.900 architektů.

Zdroj: Spolková komora architektů a inženýrů-konzulentů.

Podnikatelské poradenství

Klíčová data 2015 
Počet podnikůcca. 17.350
Roční obrat4,15 mld. Eur
Zdroj: Odborný svaz ponikového poradenství a informační technologie
Členění obratu podle oborů činnosti 2015v %
Vedení podniku, poradenství pro management31,4 %
Organizace, technika, technologie, logistika9,8 %
Personalistika, personální rozvoj15,7 %

Právo a hospodářství

Zdroj: Rakouská advokátní komora; Auditorská komora
Klíčová data 2015 
Advokáticca. 6.000
Auditořicca. 7.300

Obchod se službami

Zdroj: Rakouská Národní Banka (2014: konečné údaje; 2015: nepotvrzené údaje)
Složení obchodu se službami: export v mil. eur 2014 2015
Služby bez cestovního ruchu 35.034  36.264
Dopravní služby 12.341 12.868
Stavební služby 587 661
Pojištění služby 704 723
Finanční služby 2.483 2.340
Patenty, licence, ... 815 777
Komunikační služby, EDV- a informační služby 4.892 5.054
Výzkum a vývoj 1.916 1.984
Právní a ekonomické služby, Reklama, průzkum trhu 2.957 3.027
Architekti, inženýrské & ostatní technické služby 6.258 6.572
Osobní služby, kultura, rekreace 370 381
 ostatní 1.711 1.875

K nejdůležitějším obchodním partnerům Rakousku v oblasti služeb patří Německo, Švýcarsko, Itálie, Velká Británie, USA, Maďarsko, Francie, Nizozemsko, Česká republika a Rusko.

Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA