Advantage Austria Pokazati navigaciju

Brojke i činjenice

Zanima li Vas važnost gospodarskog sektora savjetovanje i inženjering? Bit će Vam dovoljan samo jedan pogled na brojke i činjenice kako biste shvatili u čemu se ogleda stručnost ove branše.

Konzalting za poduzeća

Austrijski samostalni inženjeri obavljaju djelatnost na 60 različitih stručnih područja: od A, kao agro-ekonomija, do W kao Wirtschaftstelematik odnosno telekomunikacije i informatika u službi privrede. U Austriji ima 2.400 nezavisnih, samostalnih inženjera i oko 3.900 arhitekata.

Izvor: Savezna komora arhitekata i inženjerskih konzultanata

Savjetovanje

Orijentacijski podaci za 2015 
Broj poduzećaca. 17.350
Godišnji promet4,15  Mlrd. Euro
Izvor: Strukovno udruženje savjetovanje poduzeća i informacijska tehnologija
Specifikacija prometa po djelatnostima 2015in %
Vođenje poduzeća, savjetovanje menadžmenta31,4 %
Organizacija, tehnika, tehnologija, logistika9,8 %
Kadrovska služba, kadrovski poslovi            15,7 %

Pravo i gospodarstvo

Izvor: Austrijska odvjetnička komora; Komora poreznih savjetnika i revizora
Orijentacijski podaci za 2015. 
Odvjetnicica.6.000
Porezni savjetnici i revizori                                         ca.7.300

Promet usluga

Izvor: Austrijska narodna banka; Statistik Austria (2014: konačni podaci; 2015: provizorni podaci)
Vrste prometa usluga: izvoz u milijunima eura 2014 2015
 Usluge bez putnog prometa 35.034 36.264
 Usluge transporta 12.341 12.868
 Usluge u građevinarstvu 587 661
 Osiguranja usluge
704 723
 Financijske usluge 2.483 2.340
 Patenti, licencije, ... 815 777
 Usluge na području komunikacija, usluge obrade podataka i informacija 4.892 5.054
Istraživanje i razvoj 1.916 1.984
 Usluge iz prava i ekonomije, usluge promidžbe i istraživanja tržišta 2.957 3.027
 Usluge arhitekata, inženjera i druge tehničke usluge 6.258 6.572
 Osobne usluge, na području kulture, odmora 370 381
 Ostale usluge 1.711 1.875

Najvažniji trgovinski partneri Austrije u izvozu usluga su Njemačka, Švicarska, Italija, Velika Britanija, SAD, Mađarska, Francuska, Nizozemska, Češka Republika i Rusija. 

Srodni linkovi

 
Austrijska narodna banka
Ispis
©©ADVANTAGE AUSTRIA