Advantage Austria Pokaż nawigację
Przypuszczamy, że jesteś z Przejdź do strony krajowejZmień kraj

Liczby i fakty

Intersują Państwa usługi doradcze i inżynieryjne? Zapoznanie się z liczbami i faktami z tej branży pozwoli na bliższe zaznajomienie się z nią.

Oferta inżynierów i archtektów

Austriaccy inżynierowie konsultanci pracują w 60 różnych dziedzinach. W Austrii jest ok. 2.400 niezależnych, wykonujących wolny zawód inżynierów oraz ok. 3.900 architektów.

Źródło: Federalna Izba Architektów i Konsultantów Inżynieryjnych (Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten)

Doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa

Dane 2015 
Liczba podmiotówok. 17.350
Roczne obroty 4,15  mld euro
Źródło: Stowarzyszenie Doradztwa dla Przedsiębiorstw i Technologii Informacyjnych (Fachverband Unternehmensberatung und Informationstechnologie)
Podział obrotów według działalności konsultingowej 2015w %
Zarządzanie przedsiębiorstwem, doradztwo w zakresie systemów zarządzania31,4 %
Organizacja, technika, technologia, logistyka9,8 %
Zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój zasobów ludzkich15,7 %

Prawo i gospodarka

Źródło: Österreichischer Rechtsanwaltskammertag (organ Austriackiej Izby Adwoakatów); Kammer der Wirtschaftstreuhänder (izba skupiająca doradców podatkowych oraz rewidentów gospodarczych)
Dane 2015 
Adwokaciok. 6.000
Powiernicy gospodarczyok. 7.300

Usługi

Źródło: Austriacki Bank Narodowy (2014: dane ostateczne; 2015: dane wstępne)
Sprzedaz usług: eksport w mln euro 2014 2015
 Usługi z pominięciem ruchu turystycznego  35.034 36.264
 Usługi transportowe 12.341 12.868
 Usługi budowlane 587 661
 Ubezpieczenia 704 723
 Usługi finansowe 2.483 2.340
 Patenty, licencje, ... 815 777
 Usługi z zakresu komunikacji, usługi komputerowe i informatyczne 4.892 5.054
 Badania i rozwój 1.916 1.984
 Usługi z zakresu prawa i ekonomii, reklama, badanie rynku 2.957 3.027
 Architekci, inżynierowie & pozostałe usługi  techniczne  6.258 6.572
 Usługi indywidualne, kultura, wypoczynek 370 381
 Pozostałe   1.711 1.875

Do najważniejszych odbiorców usług austriackich należą Niemcy, Szwajcaria, Włoch, Wielka Brytania, USA, Węgry, Francja, Holandia, Czechy i Rosja. 

Linki do tematu

 
Austriacki Bank Narodowy
Drukuj
©©ADVANTAGE AUSTRIA