Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Čísla a fakty

Aký je význam poradenstva a inžinierskych služieb? Pohľad na čísla a fakty ukazuje, z čoho sa skladá expertíza poradenských a inžinierskych služieb v Rakúsku.

Služby architektov a inžinierov

Rakúski stavební inžinieri podnikajú v 60 rôznych odboroch: od agrohospodárstva až po hospodársku telematiku. V Rakúsku je zhruba 2.400 nezávislých inžinierov a 3.900 nezávislých architektov.

Zdroj: Spolková komora architektov a inžinierov 

Podnikové poradenstvo

údaje z roku 2015 
počet podnikovcca 17.350
ročný obrat4,15  mld. eur
Zdroj: Odborné združenie podnikových poradcov a informačnej technológie
rozdelenie obratu podľa činností 2015v %
vedenie podniku, manažérske poradenstvo31,4 %
organizácia, technické zabezpečenie, technológie, logistika9,8 %
personalistika, rozvoj ľudských zdrojov15,7 %

Právo a ekonomika

Zdroj: Rakúska komora právnikov; Komora ekonomických kontrolórov
údaje z roku 2015 
advokáticca 6.000
audítoricca 7.300

Obchod so službami

Zdroj: Rakúska Národná Banka (2014: konečné údaje; 2015: provizórne údaje)
obchod so službami: export v mil.eur 2014 2015
 služby okrem cestovného ruchu 35.034 36.264
 prepravné služby 12.341 12.868
 stavebné služby 587 661
poistenie služby 704 723
 finančné služby 2.483 2.340
 patenty, licencie, ... 815 777
 komunikačné služby, služby v oblasti informatiky a spracovania dát 4.892 5.054
 výskum a vývoj 1.916 1.984
 právne a ekonomické poradenstvo, reklama, prieskum trhu 2.957 3.027
 služby architektov, inžinierov a iné technické služby   6.258 6.572
 osobné služby, kultúra, oddych 370 381
 ostatné 1.711 1.875

K najdôležitejším obchodným partnerom Rakúska v exporte služieb patria Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko, Veľká Británia, Spojené štáty, Maďarsko, Francúzsko, Holandsko, Česká republika a Rusko.

Linky k téme

 
Rakúska národná banka
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA