Advantage Austria Prikaži navigacijo

Številke in dejstva

Vas zanima pomen gospodarskega faktorja svetovanje in inženiring? Pogled na številke in dejstva pokaže, iz česa je sestavljena ekspertiza panoge svetovanja in inženiringa v Avstriji sestavljena?

Storitve inženirjev in arhitektov

Avstrijski civilni tehniki delujejo na 60 različnih strokovnih področjih: od A kot agrarna ekonomija do T kot gospodarska telematika. Skupno je v Avstriji 2.400 neodvisnih inženirjev ter 3.900 arhitektov.

Vir: Zvezna zbornica arhitektov in inženirskih svetovalcev 

Podjetniško svetovanje

podatki 2015 
število podjetijca. 17.350
letni promet4,15  mrd. €
Vir: Združenje svetovalnih podjetij in podjetij informacijske tehnologije
pregled prometa po dejavnostih 2015v %
vodenje podjetij, svetovanje managementu31,4 %
organizacija, tehnika, tehnologija, logistika9,8 %
razvoj in upravljanje kadrov15,7 %

Pravo in gospodarstvo

Vir: Avstrijska zbornica odvetnikov; Zbornica revizorjev in davčnih svetovalcev
podatki 2015 
odvetnikica. 6.000
revizorji in podobnoca. 7.300

Storitve

Vir: Avstrijska narodna banka (2014: dokončni podatki; 2015: provizorični podatki)
sestava trgovanja s storitvami: izvoz v mio. € 2014 2015
 storitve brez potovanj 35.034 36.264
 transportne storitve 12.341 12.868
 gradbene storitve 587 661
 zavarovanja storitve 704 723
 finančne storitve 2.483 2.340
 patenti, licence, ... 815 777
 komunikacijske storitve, računalniške storitve in storitve informatike 4.892 5.054
znanost in razvoj 1.916 1.984
 pravne in gospodarske storitve, reklame in raziskave trga 2.957 3.027
 arhitekti, inženirji in drugo 6.258 6.572
osebne storitve, kultura in sprostitev 370 381
drugo 1.711 1.875

Med najpomembnejše trgovinske partnerje Avstrije na področju izvoza storitev štejejo Nemčija, Švica, Italija, Velika Britanija, ZDA, Madžarska, Francija, Nizozemska, Češka in Rusija.

Natisni
©©ADVANTAGE AUSTRIA