Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Arvud ja faktid

Kas teid huvitab konsultatsiooni- ja projekteerimissektorite majanduslik tähtsus? Järgnevad faktid ja arvud näitavad teile, millistes valdkondades on Austria konsultatsiooni- ja projekteerimiseksperdid eriti tugevad.

Inseneri- ja arhitektuuriteenused

Austria konsulteerivad insenerid töötavad üle 60-l erineval erialal: alates põllumajandusökonoomikast ja lõpetades majandusalase telemaatikaga. Austrias pakuvad oma teenuseid ligikaudu 2.400 sõltumatut, vabakutselist inseneri, nagu ka umbes 3.900 arhitekti.

Allikas: Arhitektide ja Konsultatsiooniinseneride Föderaalne Kaubanduskoda

Ettevõttega seotud konsultatsioonid

Põhiandmed 2015 
Ettevõttedca. 17.350
Kogutulu (eurodes)4,15 miljardit
Allikas: Professional Association of Management Consultancy and Information Technology
Kogutulu analüüs konsulteerimissektori järgi 2015in %
Ettevõtte juhtimine, juhtkonna konsulteerimine31,4 %
Organisatsioon, projekteerimine, tehnoloogia, logistika9,8 %
Personalijuhtimine, personali areng15,7 %

Õigus- ja majandusteadus

Allikas: Österreichischer Rechtsanwaltskammertag; Kammer der Wirtschaftstreuhänder
Põhiandmed 2015 
Lawyersapprox. 6.000
Chartered accountantsapprox. 7.300

Teenuste eksport 

Allikas: Oesterreichische Nationalbank (2014: viimased andmed; 2015: esialgsed andmed)
Teenuste eksport sektorite kaupa (miljonites eurodes)20142015
Teenused 35.034 36.264
Transporditeenused 12.341 12.868
Ehitusteenused 587 661
Kindlustus 704 723
Finantsteenused 2.483 2.340
Patendid, litsentsid,... 815 777
Kommunikatsiooniteenused, Arvuti- ja infoteenused 4.892 5.054
Uurimis- ja arendustegevus 1.916 1.984
Juriidilised ja majanduslikud teenused, Reklaamiteenused, turu-uuringud 2.957 3.027
Arhitektuuri-, projekteerimis- ja muud tehnoteenused 6.258 6.572
Üksikteenused, kultuuriteenused, vabaajateenused 370 381
ülejäänud 1.711 1.875

Austria tähtsaimad äriteenuste eksporditurud on Saksamaa, Šveits, Itaalia, Suurbritannia, USA, Ungari, Prantsusmaa, Holland, Tšehhi Vabariik ja Venemaa.

Lingid teema kohta

 
Austria Keskpank
Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA