Advantage Austria Показване навигация

Общ преглед

Желаещите да правят бизнес, ориентиран към бъдещето, се нуждаят от добре обучени специалисти, служители и мениджъри и трябва да съчетаят теорията с практиката. Австрийските доставчици разполагат с необходимото образователно ноу-хау, защото в тази област Австрия има традиции, датиращи от Средновековието. И до днес австрийските фирми са признати образователни средища, а професионалните училища подпомагат фирмите. Успехът на австрийските умения за обучаване няма как да бъде пренебрегнат. В Австрия около 80% от младите хора завършват практическо професионално обучение под формата на стаж или професионално средно и гимназиално училище, а около една трета от изпълнителните директори на австрийските фирми са преминали стаж по една от общо 200 професии за придобиване на квалификация.

Последна актуализация на:
2018.01.03
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA