Advantage Austria Pokaži navigaciju

Pregled

Obrazovne institucije Austrije raspolažu razgranatom mežom na međunarodnom tržištu, te je Republika Austrija posebno atraktivna kao mjesto za obraovanje i nauku. Ponude iz oblasti ekonomije, prirodnih nauka, turizma i mnogih drugih na raspolaganju su klijentima širom svijeta. Širok spektar usluga obrazovanja obuhvata počev od obuke za proizvode preko treninga za globalno tržište po individualnoj mjeri, do kurseva pri međunarodnim visokim školama. Kursevi, seminari i obuke u Austriji i inostranstvu kao i online-ponude oblikovani su u skladu sa vladajućem trendu obrazovanog društva i daju svoj doprinos u povećanju konkurentnosti na sve složenijim tržištima.

sadržaj:

Ponude iz obrazovanja za dinamičnu privredu

Potreba za obrazovnim ponudama stalno raste. Dinamični privredni rast novih industrijskih zemalja, rastuća potreba za kvalifikacijama u mnogim privrednim granama kao i doživotno usavršavanje zaposlenih stalno proširuju tržište za obrazovne ponude. Austrijski obrazovni ponuđači dobro poznaju situaciju svojih inostranih klijenata i stalno rade na razvoju individulano skrojenih programa i kurseva za njih.

Transfer znanja i resursa na međunarodnom tržištu aktivnih obrazovnih institucija iz Austrije obuhvata ponudu obrazovanja u inostranstvu („Outgoing“) kao i u Austriji („Incoming“). Inostrani klijenti mogu da biraju iz mnoštva austrijskih ponuđača iz oblasti visokog školstva i usavršavanja kao iz velikog niza proizvodnih i uslužnih preduzeća.

Austrijski ponuđaći, okrenuti izvozu, raspolažu obrazovnim institucijama i centrima za obuku u Austriji, kroz koje se visoko austrijski obrazovni standardi i dragocjeno stručno znanje izvozi. Njihove institucije u Austriji su dobro umreženi na nacionalom i internacionalnom tržištu, mnoga preduzeća nude program "e-learnimg", što je felksibilno rješenje za klijente iz cijelog svijeta.

Raynovrsnost izvoznog obrazovanja

U izvozno orijentiranoj Austriji možete pronaći

 • ustanove za obrazovanje odraslih i daljnje usavršavanje
 • ponuđače treninga
 • škole, visoke škole strukovnih studija, univerzitete, studijske programe i
 • programe za obuku
koje su usredsređene na klijente u inostranstvu.

Ponude obrazovanja nude širok spektar sadržaja. Pored specijalista za obuku i usavršavanje za proizvode, ponuđači obrazovanja nude svoje usluge i za sljedeće oblasti:

 • ekonomija
 • uprava
 • turizam
 • građevina i zaštita okoliša
 • medicina
 • socijalne i zdravstvene profesije
 • Life Sciences
 • medije i IT
 • kulturne i obrazovne nauke

Primjeri ponuđača obrazovanja iz Austrije, koji djeluju na međunarodnom tržištu

U okviru mreže WIFI International , po principu franšize, brojni obrazovni instituti primjenjuju obrazovne profile WIFI-a i to u sljedećim državama : Bugarska, Hrvatska, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka, Češka i Mađarska. Spektar ponude seže od seminara do obuke za menadžment, koji se većinom održavaju kao interni treninzi u okviru preduzeća.

Donau-Universität Krems je jedan od najvećih ponuđača profesionalnih obuka u Austriji, a istovremeno je i centar kompetentnosti za univerzitetsko usavršavanje u Evropi. Ponuda obuhvata preko 150 studijskih programa, između ostalog iz oblasti ekonomije, prava i medicine.

MCI Management Center Innsbruck nudi programe za akademske studije, kurseve, seminare i obuke iz oblasti ekonomije, menadžmenta, turizma, prava, IT, socijalnog, zdravstva i tehnike, a održava između ostalog saradnju sa Frankfurt School of Finance & Management.

Najvažnija ciljna tržišta IMC-ove Fachhochschule Krems , koja nudi obrazovanje iz oblasti ekonomskih , prirodnih i zdravstvenih nauka, jesu trenutno na Bliskom istoku (Azerbejdžan, Iran, Jordan, Oman i Sirija).

WU Executive Academy nudi programe za obuku i usavršavanje u oblasti menadžmenta i razvija programe, specijalno definisane za određeno strano tržište. Na svojim namjenskim tržištima srednje i istočne Evrope ova obrazovna institucija spada u vodeće ponuđače.

Kao specijalista za SAP-obuke za primjenu Biz-Consult Unternehmensberatung GmbH je kao partner sa institucijama za obrazovanje odraslih već prisutan na tržištima Hrvatske i Mađarske.

Technische Universität Graz – „Life Long Learning“ svoju djelatnost usredsredio je na postdiplomskom usavršavanju iz oblasti tehnike i prirodnih nauka.

Sistemi obuke Bilfinger VAM Anlagentechnik GmbH (vormals MCE Industrietechnik Linz GmbH & Co) , koji se bave zavarivanjem i CNC-obukom, implementirani su već u brojim državama, između ostalog u Libiji, Kini, Indoneziji, Vijetnamu, na Filipinama, Šri Lanci, Saudjskoji Arabiji, Nigeriji i Bosni i Hercegovini.

EMCO Gruppe nudi obrazovna rješenja za industriju svake vrste strugarstva i stručan je partner iz oblasti struganja i glodanja. Širom svijeta obučavaju se programeri, upravljači mašina i servisno osoblje.

Bit best in training je partner za razvoj i i primenu informacione tenologije u obrazovanju. Šest podružnica ostvaruju saradnju na projektima u inostranstvu, i to sa državama kao što su Njemačka, Švarjcarska, Hrvatska, Poljska, Rusija i Češka kao i sa brojnim kooperacionim partnerima.

Poslovna delatnost Body & Health Academy GmbH jeste prenos znanja na temu zdravlja i to nudeći seminare, radionice, programe usavršavanja kao i diplomske i akademske studije.

štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA