Advantage Austria Pokaži navigaciju

Pregled

Ako želite biti orijentisani na budućnost, trebaju vam dobro obučeni stručnjaci, radnici i menadžeri i morate kombinovati teoriju i praksu. Austrijski ponuđači imaju za to neophodno znanje o obrazovanju, jer to u Austriji ima tradiciju koja seže do u srednji vijek. Danas su austrijske firme priznata mjesta učenja, a stručne škole su podrška kompanijama. Uspjeh ove austrijske obrazovne kompetentnosti ne može se zanemariti. U Austriji oko 80% mladih prolazi kroz praktičnu stručnu obuku u obliku stručnog usavršavanja ili srednje odn. visoke stručne škole, a oko trećine izvršnih direktora austrijskih kompanija završilo je stručnu obuku za jedno od oko 200 zanimanja.

zadnji puta aktualizirano:
2018.01.03
štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA