Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Přehled

Žádný na budoucnost orientovaný ekonomický subjekt se neobejde bez dokonale vzdělaných odborníků, zaměstnanců a manažerů a zároveň musí být schopen vzájemně skloubit teorií s praxí. Rakouští poskytovatelé pro to dodávají potřebné vzdělávací know-how, neboť to má v Rakousku dlouhou tradici, sahající až do doby středověku. Dnes jsou rakouské podniky uznávanými místy pro vzdělávání a odborné učňovské školy zase oporou pro firmy. A úspěchy této rakouské kompetentnosti v oblasti vzdělávání nelze přehlédnout. Přibližně 80% všech mladých lidí v Rakousku absolvuje profesní vzdělávání úzce navázané na praxi, a to buď v podobě učilištní výuky nebo na některé ze středních, resp. vyšších odborných škol, přičemž zhruba jedna třetina všech CEO v rakouských firmách absolvovala výuku v některém z cca 200 učebních oborů.

Datum poslední aktualizace
2018.01.04
Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA