Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Ülevaade

Austria on atraktiivne sihtkoht tänu oma haridusasutuste rahvusvahelisele võrgustikule. Klientuurile kogu maailmast võib leida huvitavaid pakkumisi valdkondadest nagu majandus, loodusteadused, turism ja paljud teised. Siinjuures on pakutav haridus väga mitmekesine, ulatudes konkreetsest tooteõppest ning spetsiifilisest väljaõppest globaalsete turgude tarbeks kuni rahvusvahelise kõrgkoolikursuseni. Kursused, seminarid, õppekursused Austrias ning välismaal, samuti kursused interneti kaudu reageerivad teadusühiskonna suundumustele ning aitavad kaasa aina komplekssemaks muutuvate turgude konkurentsivõime püsimisele.

Sisukord:

Dünaamilisele majandusele pakutav haridus

Vajadus hariduse järele on pideval tõusuteel. Dünaamiline majanduse areng siirderiikides, kasvav kvalifikatsiooni vajadus paljudes majandusvaldkondades ning elukestev õpe töövõtjate poolel tingivad pakkumiste kasvu hariduses. Ekspordile orienteeritud Austria koolitajad tunnevad oma välismaiste klientide olukorda täpselt ning arendavad nende jaoks välja optimaalselt sobivad programmid ja kursused.

Austria teaduse ja ressursside vahendamisega rahvusvaheliselt tegutsevad firmad hariduse valdkonnas pakuvad haridusalaseid teenuseid välismaal (outgoing) ja Austrias (incoming).Välismaised kliendid võivad teha oma valiku suure hulga pakkumiste seast nii Austria kõrgkoolide ja täiendõppe valdkonnas kui ka toote- ja teenindusettevõtete seast.

Ekspordile orienteeritud Austria koolitajatel on õppeasutusi ning treeningukeskusi välismaal, mis võimaldavad kõrgetasemelisi Austria haridusnorme ning väärtuslikku oskusteavet optimaalselt edastada. Need asutused on Austria siseselt ja rahvusvaheliselt hästi organiseeritud võrgustikus ning mitmed ettevõtetest pakuvad e-õpet ja paindlikke lahendusi klientidele kogu maailmast.

Hariduse ekspordi mitmekesisus

Ekspordile orienteeritud Austriast leiab

 • täiskasvanute ja täiendõppeasutusi,
 • treeningute pakkujaid,
 • koole, rakenduskõrgkoole, ülikoole, stuudiumi programme,
 • väljaõppe programme,
mis on kavandatud välismaa klientidele.

Pakutava hariduse teemad on väga mitmekesised. Tootekoolituste ja täiendõppe ekspertide kõrval on pakkumisi leida veel järgnevates valdkondades:

 • Majandus
 • Haldus
 • Turism
 • Ehitus ja keskkond
 • Meditsiin
 • Sotsiaalteadused ja tervishoid
 • Life Sciences/Loodusteadused
 • Meedia ja IT
 • Kultuuri- ja pedagoogikateadus

Näited Austria rahvusvaheliselt tegevatest hariduspakkujatest

WIFI International kaudu ning frantsiisipartnerite eestvõtmisel eksisteerivad täiendõppeinstituudid WIFI eeskujul konkreetselt Bulgaarias, Horvaatias, Rumeenias, Serbias, Slovakkias, Tšehhis ja Ungaris. Pakkumine ulatub seminaridest kuni ärijuhtimise õppeprogrammideni, mida teostatakse suuremalt jaolt firmasiseste treeningute näol.

Donau-Universität Krems on üks suurematest kutsetööga samaaegselt toimuvate õppeprogrammide pakkujatest Austrias ning samas kompetentsikeskus ülikooli täiendõppe alal Euroopas. Pakkumine hõlmab üle 150 õppeprogrammi, sealhulgas valdkondadest nagu majandus, õigus ja meditsiin.

MCI Management Center Innsbruck pakub akadeemilist õpet, õppeprogramme, seminare ja treeninguid järgmistes valdkondades: majandus, ärijuhtimine, turism, õigus, IT, sotsiaalteadused, tervishoid ja tehnika, ning teeb sealhulgas koostööd Frankfurdis asuva õppeasutusega School of Finance & Management.

Kõige olulisemad sihtturud IMC Fachhochschule Krems jaoks majandusteaduste, loodusteaduste ja tervishoiu valdkondades on praeguses olukorras Lähis-Idas (Aserbaidžaan, Iraan, Jordaania, Omaan ja Süüria).

WU Executive Academy pakub täiend- ja väljaõpet ärijuhtimise valdkonnas ning visandab programme, mis on vastavalt välisturule kohandatud. Oma Kesk- ja Ida-Euroopa sihtturgudel kuulub ta juhtivate pakkujate hulka.

Ekspert SAP rakendustreeningu osas on Biz-Consult Unternehmensberatung GmbH partnerinatäiskasvanute hariduses Horvaatias ja Ungaris.

Technische Universität Graz – „Life Long Learning“ pakub tehniliste täppisteaduste valdkonnas täiendõpet ülikooli lõpetanutele.

Bilfinger VAM Anlagentechnik GmbH (vormals MCE Industrietechnik Linz GmbH & Co) treeningusüsteemid, mis töötavad keevitamise ja CNC-väljaõppe valdkonnas, on sisse viidud paljudes maades, sealhulgas Liibüas, Hiinas, Indoneesias, Vietnamis, Filipiinidel, Sri Lankal, Saudi Araabias ning Nigeerias ja Bosnia Hertsegoviinas.

EMCO Gruppe pakub väljaõppelahendusi metallitöötluse jaoks ning on pädev partner treimise ja freesimise valdkondades. Üle maailma õpetatakse välja masinatootjaid ning teeninduspersonali.

Bit best in training on partner infotehnoloogiate arendamisel ja rakendamisel haridussüsteemis, kuue tütarettevõttega Saksamaal ja Šveitsis, Horvaatias, Poolas, Venemaal ja Tšehhis, koos mitme koostööpartneriga realiseeritakse projekte välismaal.

Body & Health Academy GmbH ärivaldkonnal on teadusvahendaja roll, tegeledes teemaga tervishoid, pakkudes seminare, workshoppe, edasiõppeprogramme, diplomi- ja akadeemilisi õppeprogramme.

Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA