Advantage Austria Pokazati navigaciju

Pregled

Tko želi gospodariti usmjeren na budućnost, treba imati dobro osposobljene stručnjake, zaposlenike i menadžere te kombinirati teoriju i praksu. Austrijski pružatelji usluga pružaju za to nužan obrazovni know-how koji ima tradiciju u Austriji koja seže u srednji vijek. Danas su austrijske tvrtke priznata mjesta za učenje, a strukovne škole su podupiru tvrtke. Ne može se previdjeti uspjeh ove austrijske obrazovne kompetencije. U Austriji oko 80 % mladih zravršava praktičnu strukovnu izobrazbu u obliku zanata ili srednju strukovnu ili višu školu, a oko trećine izvršnih direktora austrijskih tvrtki završili su pripravnički staž na jednom od oko 200 obrazovnih profila.

Posljednji put aktualizirano:
2018.01.03
Ispis
©©ADVANTAGE AUSTRIA