Advantage Austria Indicare navigare

Privire de ansamblu

Cine intenționează să economisească privind spre viitor are nevoie de personal de specialitate, de angajați și manageri bine instruiți și trebuie să îmbine teoria și practica. Ofertanții austrieci furnizează know-how-ul necesar pentru instruire căci în Austria acesta are o tradiție îndelungată, ce datează încă din Evul Mediu. În zilele noastre, companiile austriece sunt centre de instruire recunoscute iar școlile profesionale susțin întreprinderile.  Succesul competenței austriece de instruire nu trebuie trecut cu vederea. În Austria aproape 80% dintre tineri termină o formare profesională practică sub formă de ucenicie sau o instituție de învățământ secundar sau superior și aproape o treime dintre directorii CEO ai firmelor austriece au absolvit un stagiu de practică pentru una dintre cele 200 de profesii didactice.

Ultima actualizare
2018.01.04
Imprimare
©©ADVANTAGE AUSTRIA