Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Prehľad

Žiadny ekonomický subjekt orientovaný na budúcnosť sa nezaobíde bez perfektne vzdelaných odborníkov, zamestnancov a manažérov a súčasne musí byť schopný vzájomne skĺbiť teóriu s praxou. Rakúski poskytovatelia na to dodávajú potrebné vzdelávacie know-how, keďže to má v Rakúsku dlhú tradíciu, siahajúcu až do doby stredoveku. Dnes sú rakúske firmy uznávanými miestami na vzdelávanie a odborné učňovské školy zasa oporou firiem. A úspechy rakúskej kompetentnosti v oblasti vzdelávania nemožno prehliadnuť. Približne 80% z celkového počtu mladých ľudí v Rakúsku absolvuje odborné vzdelávanie úzko naviazané na prax, a to vo forme výučby v učilištiach alebo na niektorej zo stredných, resp. vyšších odborných škôl, pričom zhruba jedna tretina všetkých CEO v rakúskych firmách absolvovala výučbu v niektorom z cca 200 učebných odborov.

Posledná aktualizácia:
2018.01.04
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA