Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Prehľad

Vďaka medzinárodnému prepojeniu svojich vzdelávacích zariadení je Rakúsko ako destinácia pre vzdelávanie a výskum mimoriadne atraktívne. Ponuka z oblasti hospodárstva, life science, cestovného ruchu a mnoho iného je k dispozícií zákazníkom z celého sveta. Služby v oblasti vzdelávania sú pritom pestré a siahajú od produktového vzdelávania cez na mieru šitý tréning na globálne trhy až po medzinárodný vysokoškolský kurz. Kurzy, semináre a školenia v Rakúsku a v zahraničí ako aj online ponuka reagujú na trend vedomostnej spoločnosti a prispievajú ku konkurencieschopnosti na stále komplexnejších trhoch.

Obsah:

Ponuka vzdelávania pre dynamické hospodárstvo

Dopyt po ponuke v oblasti vzdelávania stále rastie. Dynamický rozvoj hospodárstva v prahových krajinách, rastúci dopyt po kvalifikácii v mnohých hospodárskych oblastiach a celoživotné vzdelávanie pre zamestnancov, umožňujú rozvoj trhu s ponukou vzdelávacích aktivít. Rakúski poskytovatelia vzdelávania zameraní na export, presne poznajú situáciu svojich zahraničných zákazníkov a vyvíjajú pre nich optimálne pripravené programy a kurzy.

Transfer vedomostí a zdrojov medzinárodne činných poskytovateľov vzdelávania z Rakúska obsahuje ponuku vzdelávania v zahraničí („Outgoing“) a v Rakúsku („Incoming“). Zahraniční zákazníci si môžu vybrať z veľkého množstva rakúskych poskytovateľov z oblasti vysokého školstva a ďalšieho vzdelávania, ako aj spomedzi podnikov zameraných na výrobu a služby.

Rakúski poskytovatelia zameraní na export disponujú vzdelávacími zariadeniami a tréningovými centrami v zahraničí, prostredníctvom ktorých sa exportujú vysoké štandardy rakúskeho vzdelávania a cenný know-how. Ich zariadenia v Rakúsku sú národne aj medzinárodne dobre prepojené a mnoho z týchto firiem ponúka e-learning, ktorý je flexibilným riešením pre zákazníkov na celom svete.

Pestrosť v exporte vzdelávania

V Rakúsku zameranom na export nájdete

 • zariadenia na vzdelávanie dospelých a ďalšie vzdelávanie
 • poskytovateľov tréningov
 • školy, odborné vysoké školy, univerzity, školenia a
 • vzdelávacie programy
zamerané na zákazníkov v zahraničí.

Obsah ponuky vzdelávania je široký. Okrem špecialistov na produktové školenia a ďalšie vzdelávanie sú poskytovatelia vzdelávania o.i. činní aj v nasledujúcich oblastiach:

 • hospodárstvo
 • administratíva
 • cestovný ruch
 • stavebníctvo a životné prostredie
 • medicína
 • profesie v sociálnej oblasti a v oblasti zdravotníctva
 • life science
 • média a IT
 • vedy o vzdelávaní a kultúre

Príklady medzinárodne činných poskytovateľov vzdelávania z Rakúska

Prostredníctvom WIFI International sú prevádzkované cez frančízových partnerov inštitúty ďalšieho vzdelávania podľa vzoru WIFI v Bulharsku, Chorvátsku, Poľsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku, Česku a Maďarsku. Ponuka zahŕňa semináre, ale aj školenia manažmentu, ktoré sú do veľkej miery uskutočňované ako interné tréningy vo firmách.

Univerzita Donau-Universität Krems je jedným z najväčších poskytovateľov štúdia popri zamestnaní v Rakúsku a kompetenčným centrom pre ďalšie univerzitné vzdelávanie v Európe. Ponuka zahŕňa viac ako 150 študijných programov, o.i. z oblasti hospodárstva, práva a medicíny.

MCI Management Center Innsbruck ponúka akademické štúdium, školenia, semináre a tréningy v oblastiach hospodárstva, manažmentu, cestovného ruchu, práva, IT, sociálnej oblasti, zdravotníctva a techniky a spolupracuje okrem iného s Frankfurt School of Finance & Management.

Najdôležitejšie cieľové trhy IMC Fachhochschule Krems , ktorá ponúka vzdelávanie v oblastiach ekonomických vied, life science a zdravotníctva sa nachádzajú v súčasnosti na Blízkom východe (Azerbajdžan, Irán, Jordánsko, Omán a Sýria).

WU Executive Academy ponúka vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie v oblasti manažmentu a pripravuje programy, ktoré sú prispôsobené príslušnemu trhu v zahraničí. Na svojich cieľových trhoch v strednej a východnej Európe patrí k lídrom medzi poskytovateľmi.

Biz-Consult Unternehmensberatung GmbH je špecialistom na tréning pre užívateľov programu SAP a je zastúpený ako partner zariadení pre ďalšie vzdelávanie dospelých v Chorvátsku a Maďarsku.

Technische Universität Graz – „Life Long Learning“ pôsobí v oblasti postgraduálneho ďalšieho vzdelávania v oblasti technických a prírodných vied.

Tréningové systémy Bilfinger VAM Anlagentechnik GmbH (vormals MCE Industrietechnik Linz GmbH & Co) , pre oblasti zvárania a vzdelávania v CNC sú implementované v mnohých krajinách ako napr. v Líbyí, Číne, Indonézii, vo Vietname, na Filipínach, na Srí Lanke, Saudskej Arábii, Nigérii a Bosne a Hercegovine.

EMCO Gruppe ponúka riešenia v oblasti vzdelávania pre obrábací priemysel a je kompetenčným partnerom v oblasti sústruženia a frézovania. Celosvetovo vzdeláva programátorov, obsluhu strojov a servisný personál.

Bit best in training je partnerom pri rozvoji a uplatňovaní informačných technológií v oblasti vzdelávania. Spoločne so šiestimi dcérskymi spoločnosťami v Nemecku, Švajčiarsku, Chorvátsku, Poľsku, Rusku a Česku, ako aj s mnohými spolupracujúcimi partnermi realizujú projekty v zahraničí.

Obchodnou oblasťou firmy Body & Health Academy GmbH je sprostredkovanie vzdelania v oblasti zdravia prostredníctvom seminárov, workshopov, programov ďalšieho vzdelávania, diplomových a akademických školení.

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA