Advantage Austria Prikaži navigacijo

Pregled

Kdor želi, da bo njegova dejavnost usmerjena v prihodnost, potrebuje dobro izobražen strokovni kader, sodelavce in vodje ter mora teorijo povezati s prakso. Avstrijski ponudniki ponujajo potrebno praktično znanje pri izobraževanju, ki ima v Avstriji dolgo tradicijo, saj sega vse v srednji vek. Danes so avstrijska podjetja priznana učna okolja, poklicne šole pa podpirajo podjetja. Uspeha te avstrijske izobraževalne kompetence ne gre spregledati. V Avstriji pridobi okoli 80 % mladih praktično poklicno izobrazbo v obliki vajeništva v poklicni srednji oz. višji šoli, približno tretjina generalnih direktorjev avstrijskih podjetij pa se je izučila enega od 200 strokovnih poklicev.

Branža izobraževanja je večplastna. Svojim strankam ponuja klasično šolsko in univerzitetno izobraževanje, poklicno šolanje in splošno izobraževanje. Na avstrijskem trgu izobraževanja so ponudniki treningov in tečajev od specializiranih individualnih trenerjev do visokih šol.

Zgodovina, kultura in topografija vodijo k temu, da lahko Avstrija na kar nekaj področjih pokaže še posebej dobro utemeljeno znanje, npr. na področju glasbe, gradnje tunelov, gradnji iz lesa, trajnostnem razvoju ali biološkem kmetovanju.  Avstrijski ponudniki izobraževanj se tudi tukaj poslužujejo velike strokovnosti in tako svojim mednarodnim strankam pomagajo pri prednosti na osnovi znanja.

Področje turizma je posebno področje avstrijskega izobraževalnega sektorja. Avstrija je s svojimi gorami in jezeri, naravnimi smučišči in pohodniškimi cilji, čudovitimi dolinami in nežnim gričevjem že po naravi odlična kulisa za turistične šole in izobraževalne obrate.

In Avstrija ima mednarodno ugledne izobraževalne ponudbe na nišnih področjih, npr. za podiplomske študente za industrijo s področja nafte in zemeljskega plina. Nek avstrijski ponudnik treningov, ki se je specializiral na tem področju, je bil leta 2016 pri Getenergy Global Awards v Londonu odlikovan kot „Best SME Training Provider of the Year" in je ta naslov uspešno obranil tudi leta 2017.

Visoke šole in visoke strokovne šole

Že od devete stopnje šolanja obstajajo v Avstriji poklicne šole in v terciarnem področju se nadaljuje povezava teorije in prakse.  Avstrijske visoke šole in visoke strokovne šole tesno sodelujejo z gospodarstvom in pospešeno razvijajo dualne programe v sodelovanju z gospodarskimi podjetji.

S približno 22.000 študentkami in študenti je WU Wien (Ekonomska univerza Dunaj) ena izmed največjih ekonomskih univerz v Evropi.  Njeno kvaliteto potrjuje in zagotavlja trikratna akreditacija  EQUIS, AACSB ter AMBA, mednarodno najpomembnejše akreditacije za ekonomske univerze.

Technische Universität Wien (tehnična univerza Dunaj) ima približno 4.800 zaposlenih in je največja raziskovalna in izobraževalna institucija v Avstriji na področju naravoslovja in tehnike.

Absolventke in absolventi Montanuniversität Leoben (Montan univerze Leoben) , visoke šole za rudarstvo in metalurgijo, imajo na trgu dela odlične možnosti.

Znanje za gospodarstvo - po vsem svetu

Poleg državnih univerz obstaja v Avstriji tudi zasebna univerza (MODUL University ), ki ponuja splošno veljavni študij ekonomije do stopnje PhD v angleškem jeziku s poudarkom na temah kot so turizem, Sustainable Development, New Media Technology ter  Public Governance. Od leta 2016 dalje ima MODUL University ponudbe na področju izobraževanja v Dubaju in Nanjingu (Kitajska).

Magistrski študij na IMC Fachhochschule Krems (IMC visoki strokovni šoli Krems) na „International Management“ je med drugim možno absolvirati v Azerbajdžanu, Vietnamu ali na Kitajskem in vodijo k zaključku  avstrijskega magistrskega študija.

Ostali zasebni ponudniki izobraževanj so specializirani na izobraževanje in nadaljevanje le-tega, to pa izjemno cenijo vodilni kadri podjetij v Avstriji in tujini.  Za mednarodne interesente je v Avstriji vodilni ponudnik pri storitvah svetovanja in e-učenja, ki sodi med vodilne v Evropi in po vsem svetu izvaja projekte na področju izobraževanja in sodelovanja na področju razvoja.

Na avstrijskih univerzah in visokih strokovnih šolah je vedno več magistrskih študijskih programov, diplomskih študijskih programov ter Executive Education v angleškem jeziku. Avstrijska izobrazba na terciarnem področju je mednarodno priznana in številni tečaji avstrijskih ponudnikov so mednarodno certificirani (npr. ISO certificirani).

Vprašanja in odgovori prihodnosti

Pomen poučevanja in družbenega naročila za raziskovanje, procese akreditacije in sprejema, trajnosti v celotnem sistemu; npr. pri izgradnji kampusa – geslo „Sustainable Buildings“ –, to so pomembna vprašanja prihodnosti, na katera avstrijski gradbinci odgovarjajo že danes.

H klasičnim izobraževalnim ponudbam prihajajo sedaj digitalno učenje, tehnologije za poučevanje in učenje ter programske rešitve za učitelje in učence.  Demografske spremembe, geslo „Ageing Society - starajoča se družba“, in spremenjeno delovno okolje povečujejo pomen „Lifelong learning - vseživljenjskega učenja“.

Pri izobraževanju in posredovanju znanja se postavljajo tudi vprašanja glede skladnosti in etike. Avstrijske javne univerze pri tem že vrsto let upoštevajo najvišje standarde.Poleg tega je to tematsko področje na univerzah in visokih strokovnih šolah obravnavano znanstveno in avstrijski izobraževalni instituti ponujajo izobraževanja s področja skladnosti. Od tega ter od številnih drugih izobraževalnih ponudb iz Avstrije imajo korist podjetja doma in v tujini.
Posodobljeno:
2018.03.28
Natisni
©©ADVANTAGE AUSTRIA