Advantage Austria Prikaži navigacijo

Pregled

Kdor želi, da bo njegova dejavnost usmerjena v prihodnost, potrebuje dobro izobražen strokovni kader, sodelavce in vodje ter mora teorijo povezati s prakso. Avstrijski ponudniki ponujajo potrebno praktično znanje pri izobraževanju, ki ima v Avstriji dolgo tradicijo, saj sega vse v srednji vek. Danes so avstrijska podjetja priznana učna okolja, poklicne šole pa podpirajo podjetja. Uspeha te avstrijske izobraževalne kompetence ne gre spregledati. V Avstriji pridobi okoli 80 % mladih praktično poklicno izobrazbo v obliki vajeništva v poklicni srednji oz. višji šoli, približno tretjina generalnih direktorjev avstrijskih podjetij pa se je izučila enega od 200 strokovnih poklicev.

Posodobljeno:
2018.01.04
Natisni
©©ADVANTAGE AUSTRIA