Advantage Austria Prikaži navigacijo

Pregled

Z mednarodnim povezovanjem svojih izobraževalnih ustanov je Avstrija še poseben privlačna kot izobraževalna in raziskovalna lokacija. Ponudbe s področij kot gospodarstvo, okoljske znanosti, turizem in še veliko drugih so na voljo kupcem iz celega sveta. Izobraževalne storitve so pri tem raznolike in segajo od proizvodnega usposabljanja preko urjenja za globalne trge po meri do mednarodnih visokošolskih programov. Tečaji, seminarji, študijski programi v Avstriji in v tujini ter spletne ponudbe se odzivajo na trend ekonomije znanja in doprinašajo h konkurenčnosti na vedno bolj kompleksnih trgih.

Vsebina:

Izobraževalne ponudbe za dinamično gospodarstvo

Potreba po izobraževalnih ponudbah neprestano narašča. Zahvaljujoč dinamičnemu razvoju gospodarstva v deželah v razvoju, rastoči potrebi po kvalifikacijah v številnih vejah gospodarstva in vseživljenjskemu učenju za delojemalce trg za ponudbe izobraževanja raste. Izvozno usmerjeni avstrijski izobraževalni ponudniki natančno poznajo razmere svojih tujih strank ter zanje razvijajo optimalne programe in tečaje.

Pretok znanja in virov mednarodno delujočih ponudnikov izobraževanja iz Avstrije obsega izobraževanje in usposabljanje tako v tujini („Outgoing“) kot tudi v Avstriji („Incoming“). Tuje stranke lahko tako izbirajo med množico avstrijskih ponudnikov s področja visokošolskega izobraževanja in nadaljnjega usposabljanja kot tudi s področja proizvodnih in storitvenih podjetij.

Izvozno usmerjeni avstrijski ponudniki razpolagajo z izobraževalnimi ustanovami in centri za usposabljanje v tujini, s pomočjo katerih izvažajo visoke avstrijske izobraževalne standarde in dragoceni know-how. Njihove ustanove v Avstriji so tako na državni kot tudi mednarodni ravni odlično povezane, številne med njimi nudijo tudi e-izobraževanje, kar predstavlja prilagodljivo rešitev za stranke iz celega sveta.

Raznolikost pri izvozu izobraževanja

V izvozno usmerjeni Avstriji najdete

 • ustanove za izobraževanje odraslih in nadaljnje usposabljanje,
 • ponudnike treningov,
 • šole, visoke strokovne šole, univerze, študijske programe in
 • izobraževalne programe,
ki so namenjeni strankam v tujini.

Vsebine ponudbe izobraževanj so široko razvejane. Poleg specialistov za produktno izobraževanje in nadaljnje usposabljanje so izobraževalni ponudniki med drugim dejavni tudi na naslednjih področjih:

 • gospodarstvo,
 • uprava,
 • turizem,
 • gradbeništvo in okolje,
 • medicina,
 • socialni in zdravstveni poklici,
 • biologija in okolje,
 • mediji in IT,
 • kulturne in izobraževalne znanosti.

Primeri mednarodno dejavnih ponudnikov izobraževanj iz Avstrije

Preko WIFI International se s pomočjo franšiznih partnerjev po vzoru WIFI vodijo inštituti za nadaljnje usposabljanje, in sicer v Bolgariji, na Hrvaškem, Poljskem, v Romuniji, Srbiji, na Slovaškem, Češkem in Madžarskem. Ponudba sega od seminarjev do tečajev menedžmenta, ki v veliki meri potekajo kot treningi znotraj podjetij.

Donau-Univerza Krems je ena največjih poklicnih ponudnikov v Avstriji in kompetenčni center za univerzitetno nadaljnje izobraževanje v Evropi. Ponudba obsega več kot 150 študijskih smeri, med drugim s področja gospodarstva, prava in medicine.

MCI Management Center Innsbruck ima na programu akademske študije, tečaje, seminarje in treninge s področja gospodarstva, menedžmenta, turizma, prava, IT, sociale, zdravstva in tehnike ter med drugim sodeluje s Frankfurtsko šolo za finance in menedžment (Frankfurt School of Finance & Management).

Najpomembnejši ciljni trgi IMC Strokovna visoka šola Krems , ki nudi izobraževanje s področij ekonomije, biologije in zdravstva, se trenutno nahajajo na Bližnjem Vzhodu (Azerbejdžan, Iran, Jordanija, Oman in Sirija).

WU Executive Academy nudi izobraževanje in nadaljnje usposabljanje na področju menedžmenta in oblikuje programe, prilagojene posameznim tujim trgom. Na svojih trgih Srednje in Vzhodne Evrope sodi med vodilne ponudnike.

Kot specialist za treninge uporabnikov SAP je Biz-Consult Unternehmensberatung GmbH kot partner ustanov za izobraževanje odraslih prisoten na Hrvaškem in Madžarskem.

Tehnična univerza v Gradcu – „Life Long Learning“ deluje na področju podiplomskega tehnično-naravoslovnega nadaljnjega izobraževanja.

Sistemi usposabljanja Bilfinger VAM Anlagentechnik GmbH (vormals MCE Industrietechnik Linz GmbH & Co) , ki delujejo na področju varjenja in usposabljanja na CNC strojih, so vključeni v številnih državah, med drugim tudi v Libiji, na Kitajskem, v Indoneziji, Vietnamu, Filipinih, Šrilanki, Savdski Arabiji in Nigeriji ter Bosni in Hercegovini.

Skupina EMCO nudi izobraževalne rešitve za industrijo strojne obdelave in je kompetenčni partner na področju struženja in rezkanja. Programerji, upravljalci strojev in servisno osebje se tako šolajo po celem svetu.

Bit best in training je partner za razvoj in uporabo informacijskih tehnologij v šolstvu. S šestimi hčerinskimi podjetji v Nemčiji, Švici, na Hrvaškem, Poljskem, v Rusiji in na Češkem ter s številnimi partnerji sodelovanja v tujini uresničujejo projekte.

Poslovno področje Body & Health Academy GmbH je posredovanje znanja na temo zdravja v obliki seminarjev, delavnic, programov nadaljnjega usposabljanja, diplomskih in akademskih smeri.

Natisni
©©ADVANTAGE AUSTRIA