Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Pregled

Ako želite biti orijentisani na budućnost, trebaju vam dobro obučeni stručnjaci, radnici i menadžeri i morate kombinovati teoriju i praksu. Austrijski ponuđači imaju neophodno znanje o obrazovanju za to, jer to u Austriji ima tradiciju koja seže do u srednji vek. Danas su austrijske firme priznata mesta učenja, a stručne škole su podrška kompanijama. Uspeh ove austrijske obrazovne kompetentnosti ne može se zanemariti. U Austriji oko 80% mladih prolazi kroz praktičnu stručnu obuku u obliku stručnog usavršavanja ili srednje odn. visoke stručne škole, a oko trećine izvršnih direktora austrijskih kompanija završilo je stručnu obuku za jedno od oko 200 zanimanja.

Poslednji put osveženo:
2018.01.04
Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA