Advantage Austria Показване навигация

Образование

Ранното професионално обучение е ключова характеристика с 80% млади хора между 15 и 18 на професионален курс. Двойно образователната система включва компании отблизо - 110,000 стажанти в момента се обучават в 30,000 сфери на дейност. E-научаване бележи прираст, като Австрийският университетски сектор е много развит също. Образование от Австрия – Surprisingly Ingenious 

      Печатане
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA