Advantage Austria Pokaži navigaciju

obrazovanje

Stalnim poboljšanjem svog sistema obrazovanja i obuke, Austrija je stvorila jedan od najefikasnijih sistema na svijetu. Ovaj sistem integriše profesionalne, društvene i praktične vještine, i tijesno je povezan sa poslovnom zajednicom i tržištem rada. Obrazovanje iz Austrije – Surprisingly Ingenious

      štampaj
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA