Advantage Austria نمایش فهرست

آموزش

آموزش به همراه مهارت حرفه‌ای از ابتدا یکی از اقدامات کلیدی بوده و در اتریش 80% افراد جوان بین 15 تا 18 سال در این دوره‌ها آموزش می‌بینند. سیستم "آموزش مضاعف" اتریش از طریق مشارکت نزدیک شرکت‌ها میسر شده - در حال حاضر 110000 کارآموز در 30000 نهاد در حال کارآموزی هستند. سیستم‌های آموزش الکترونیکی روندی رو به رشد نشان داده و بخش دانشگاهی اتریش بسیار پیشرفته است. آموزش در اتریش

      چاپ
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA