Advantage Austria Pokazati navigaciju

Naobrazba

Stalno unapređenje sustava naobrazbe i poduke omogućilo je Austriji da danas ima jedan od najboljih školskih sustava u svijetu. Sustav povezuje profesionalne, društvene i praktične vještine te je usko povezan s poslovnim svijetom i tržištem rada. Naobrazba iz Austrije – Surprisingly Ingenious

      Ispis
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA