Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Obrazovanje

Austrijski sistem obrazovanja i obuke sada je jedan od najefikasnijih u svetu i to zahvaljujući njegovom stalnom unapređivanju. On objedinjava profesionalne, društvene i praktične veštine i tesno je povezan sa poslovnom zajednicom i tržištem rada. Obrazovni sistem Austrije – Surprisingly Ingenious

      Štampaj
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA