Advantage Austria Pokaži navigaciju

Brojke i činjenice

Austrijski obrazovni sistem ubraja se u najbolje na svijetu. Posebnost austrijskog obrazovnog sistema je uskoj povezanosti privrede i obrazovanja. 

Prema svjetskoj rang listi World Competitiveness Yearbook 2010Austrija po pitanju indikatora „Obrazovni sistema“ zauzela je jednu od prvih 10 pozija u svijetu - prije Njemačke, Francuske, Japana i Velike Britanije. 

U nastavku rang lista iz World Competitiveness Yearbook 2010 i OECD u vezi sa obrazovnim sistemom u Austriji::

Obrazovanje za privredu


Investicije u obrazovanje


Udio apsolvenata na višim obrazovnim institucijama


štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA