Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Arvud ja faktid

Austria haridussüsteem kuulub maailma parimate hulka. Eriliseks teeb Austria haridussüsteemi tihe seos majanduse ja hariduse vahel.

Ülemaailmses World Competitiveness Yearbook 2010 edetabelis on Austria indikaatori "haridussüsteem" juures esikümnes - enne Saksamaad, Prantsusmaad, Jaapanit ja Suurbritanniat.

Järgmisena mõned edetabeli kohad World Competitiveness Yearbook 2010-st ning OECD Austria haridussektori kohta.:

Haridus majanduse jaoks


Investeerimine haridusse


Lõpetajate osakaal kõrgkoolides


Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA