Advantage Austria Pokazati navigaciju

Brojke i činjenice

Austrijski obrazovni sustav ubraja se u najbolje na svijetu, a njegova posebnost proizlazi iz uske povezanosti gospodarstva i obrazovanja.

Prema svjetskoj rang listi World Competitiveness Yearbooka 2010 Austrija je po pitanju indikatora „Obrazovni sustav“ zauzela jedno od 10 prvih mjesta – ispred Njemačke, Francuske, Japana i Velike Britanije.

U nastavku nekoliko rangiranja prema Competitiveness Yearbooku 2010 kao i prema Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) vezanih uz obrazovni sektor u Austriji:

Obrazovanje za gospodarstvo


Ulaganja u obrazovanje


Udio apsolvenata na višim obrazovnim institucijama


Ispis
©©ADVANTAGE AUSTRIA