Advantage Austria Показване навигация

Общ преглед

Химическата промишленост принадлежи към най-големите промишлени отрасли в Австрия. Тя се нарежда на едно от първите места по стойност на продукцията и брой на заетите лица. Атрактивната търговска среда, близостта с разрастващия се пазар на Източна Европа и отличното образование на сътрудниците предлагат идеални условия за научноизследователска и развойна дейност и производство на австрийските предприятия. Около две трети от произведените изделия се експортират, което е сигурно доказателство за международното значение на този бранш.

Съдържание:

Химия за много области на приложение

Фирмите на химическата промишленост в Австрия са предимно средни предприятия с около 150 служители. Множество водещи мултинационални компании от химическата индустрия се доверяват на Австрия като място за стопанска дейност и портал към Централна и Източна Европа. Сред тях се нареждат например фирмите Beiersdorf и Henkel.

Австрия предлага най-добрите условия за упражняване на стопанската дейност на дружествата, независимо дали като чуждестранни клонове или дъщерни фирми, които неизменно вече се оценяват и използват от редица големи предприятия. Фирмите от австрийската химическа промишленост се представляват от Браншовия съюз и във всички важни европейски браншови организации.

Изделията на химическата промишленост

Най-голям процент от изделията на химическата промишленост заемат пластмасовите продукти, следвани от фармацевтичните продукти. Повече информация за тези важни експортно ориентирани браншове можете да откриете тук:

Лакове, бояджийски материали и печатарски мастила

Австрийската лакова промишленост представлява важен стълб на австрийската химическа индустрия. Тя играе пионерска роля в Европа със своите щадящи околната сред продукти и производствени технологии. Особено в областта на екологично безвредните лакове на водна основа австрийската лакова промишленост дава ценен принос за опазването на чистотата на въздуха и опазването на климата. Почти 35% от общия оборот се реализират от експорт. Произвеждат се:

  • Лакове за автомобили
  • Бои и лакове за строителната промишленост
  • Дисперсионни бои
  • Лакове за изпичане
  • Средства за защита на дървесина
  • Покрития за пластмаса
  • Лакове за мебели и хартия
  • Прахови лакове
  • Антикорозионни бои
  • Циментови бои

Високото качество и щадящата околната среда и ресурсите приложимост на тези продукти допринасят значително за експортния успех на бранша.

В продуктовата палитра на фамилното предприятие от Тирол ADLER-Werk Lackfabrik са включени над 10 000 артикула. Над 60% от продуктите се произвеждат на водна основа.

Фирма Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG също се нарежда сред водещите предприятия на австрийската лакова промишленост. Произвеждат се специални лакове, като почти 70% от тях се експортират. Основните пазари са в Европа, преди всичко в Германия, Франция, Швеция, Унгария, Чешката република, Словакия, Словения и България. Към най-важните страни извън Европа, където се доставят продуктите на фирмата, принадлежат Индия, Китай, САЩ, Япония и Бразилия.

Фирма MUREXIN AG е богато на традиции предприятие с дъщерни и партньорски фирми в Германия, Полша, Унгария, Словения, Чешката република и Словакия, произвеждащо фасадни бои, лакове и лазури.

Фирма TIGER Coatings GmbH & Co KG принадлежи към водещите производители на лакови покрития. От 1968 г. предприятието се занимава с технологията за производство на прахови лакове. Важна сфера на дейност е разработването и производството на щадящи околната среда и ефикасни дуропластични прахови покрития.

Компанията Donauchem GmbH е член на групата Donau Chemie Gruppe, съществуваща от 1828 г. Предприятието доставя суровини за бояджийската и лаковата индустрия.

Лепила, лепилни средства, смазочни средства...

Лепилните средства за строителството от Австрия намират купувачи в цяла Европа. И при смазочните средства, гресите и маслата съществуват австрийски предприятия, произвеждащи висококачествени и иновативни продукти за много области на приложение.

Фирма Murexin Klebetechnik предлага богат асортимент от лепилни решения за вътрешните довършителни работи, както и висококачествени и екологично безвредни продукти като паркети, килими, PVC, тапети, линолеум или корк.

Фирма Donauchem GmbH произвежда и лепила за етикети.

Фирма  Henkel произвежда висококачествени лепила за приложение в много области. Палитрата се простира от традиционни лепила за дома, офиса и училище до високоефективни лепила за промишлеността.

Химически влакна

Понастоящем химическите влакна се произвеждат в 4 завода на общо 3 места в Австрия.

Фирма Asota GmbH със седалище в Линц произвежда на 5 технологични линии до 25 000 тона щапелни влакна годишно. Експортната квота възлиза на 97% и подчертава международното значение на предприятието.

Фирма Evonik Fibres със седалище в Ленцинг произвежда полиамидни влакна, използвани като филтърна среда за отделяне на праха от горещите димни газове. По-нататъшни области на приложение са огнезащитните облицовки и изолационните материали.

Фирмите Lenzing AG със седалище в Ленцинг произвеждат вискозни и модални щапелни влакна респ. целулозни влакна TENCEL®, произвеждани по метода Lyocell.

Машини за химическата промишленост

Австрийските предприятия, работещи в областта на машиностроенето, изнасят успешно своите продукти в целия свят. Високият технически стандарт и ноу-хауто в този иновативен сектор се ценят високо на международните пазари.

Австрийските предложители не само произвеждат машини, но освен това доставят и модули, инструменти и устройства за автоматизация, гарантиращи на клиентите им най-високото качество и продуктивност. Към факторите за успех принадлежат и добре обучените специалисти, високото съзнание за качество на продуктите и създаването на връзки с производители в други страни.

Фирма Andritz AG произвежда специални помпи и филтър-преси, използвани при разработването на багрила, пигменти, пълнители и други химически междинни продукти.

Основната сфера на дейност на фирма Josef Bertsch Ges. m.b.H. & Co. KG са уредите за химическата и нефтохимическата промишленост.

Работещата в сферата на уредостроенето и заваръчната техника фирма Bilfinger Chemserv GmbH е специализирана в областта на производството и ремонта на резервоари и уреди за химическата и нефтохимическата индустрия.

От над 40 години фирма Ortner GesmbH изгражда съоръжения за фармацевтичната, полупроводниковата, химическата и хранително-вкусовата промишленост.

Научноизследователска и иновационна дейност

През последните 100 години химическата промишленост промени много нашия живот. От основните химикали като амоняка и сярната киселина за промишлеността, интелигентните материали и пластмасите, до фармацевтичните и биохимическите изделия: Химията, научните й познания, нейният прогрес и изделията й са крайъгълните камъни на модерните национални икономики, без които нашето ежедневие е немислимо.

Отговорност и екологично съзнание

Responsible Care (отговорност и грижа) и Corporate Social Responsibility (корпоративна социална отговорност) са цели, чийто привърженик е австрийската химическа индустрия. В рамките на това отговорно поведение освен опазването на околната среда в центъра на вниманието се поставят и здравето и безопасността на служителите и потребителите.

Responsible Care в Австрия тече от 1992 г. и е част от световна програма, позволяваща участието в една голяма инициатива на всички фирми независимо от големината им. В тази амбициозна програма участват успешно 33 австрийски предприятия, представляващи общо около 40% от стойността на продукцията.

В средата на 90-те години на миналия век химическата промишленост в Австрия се превърна в екологично съзнателна и почти CO2-неутрална индустрия за управление на жизнения цикъл на продуктите. Тя работи високоефективно и прилага най-модерните технологии за предотвратяването на емисиите на парникови газове в производството.

Интензивна научноизследователска дейност

Връзката между химическата промишленост и научноизследователската дейност има дълга традиция. Така например един от най-значимите учени на своето време Карл Ауер фон Велсбах основава фирма Treibacher Chemischen Werke през 1898 г. Днес фирма Treibacher Industrie AG е световен лидер в областта на химията и металургията, има филиали в Канада, Словения, Япония и Китай и реализира експортна квота от 83%.

Австрийската система за подпомагане на научноизследователската дейност представлява важен стимул за научноизследователската промишленост. В Австрия изследователската дейност на предприятията се финансира два пъти повече от чуждестранни източници отколкото в ЕС.

С 10,4% от разходите за научноизследователска и развойна дейност химическата промишленост държи водеща позиция в рамите на индустрията.

Фармацевтичният сектор включително биотехнологията е браншът с най-високи общи разходи за научноизследователска дейност за служител. По-подробна информация по тази тема: Науки за живота и фармация

Инвестициите в научноизследователската и развойната дейност са над средното ниво и в австрийската пластмасова промишленост, оказвайки по този начин влияние върху международните стандарти. По-подробна информация по тази тема: Пластмаси

Свързване в мрежи

Благодарение на превъзходната връзка на икономиката и науката химическата промишленост в Австрия е в крак с най-новите познания от научноизследователската и развойната дейност. Пример за това е Клъстерът за пластмаси във федерална провинция Горна Австрия с около 400 партньори, чрез който могат да бъдат разработени бъдещите потенциали за растеж и да бъдат предприемани инициативи в сферата на образованието в областта на пластмасите.

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA