Advantage Austria Показване навигация

Химическа промишленост

Това е една от най-големите индустрии в Австрия, при която приблизително две трети от всички химически продукти са за износ. Австрийският химически сектор винаги доставя качествени продукти - от пластмаси, селскостопански химикали и изкуствени влакна до печатарски мастила. Химикали от Австрия – Surprisingly Ingenious

      Печатане
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA