Advantage Austria Pokazati navigaciju

Kemijska industrija

Jedna od najvećih industrijskih grana Austrije - izvozi se gotovo dvije trećine svih kemijskih proizvoda. Od plastike do kemijskih proizvoda koji se koriste u poljoprivredi te od umjetnih vlakana do tinte za pisače, austrijska kemijska industrija uvijek je znak za kvalitetu. Kemijska industrija iz Austrije - Surprisingly Ingenious

      Ispis
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA