Advantage Austria Pokaži navigaciju

Renomirano preduzeće osvaja tržište solarne elektronike

Od malog porodičnog pogona do svjetski uspješnog tehnološkog preduzeća – to je postigla firma Fronius.

Priča o uspjehu porodičnog preduzeća sa sjedištem u Pettenbachu je počela 1945. godine sa radom u području sistema za punjenje baterija, u kojem firma Fronius danas spada u vodeće ponuđače u Evropi. Sa inovativnim razvojem u području tehnike zavarivanja ovo je preduzeće napredovalo u svjetski uspješno preduzeće i tehnološkog lidera u cijelom svijetu.

Godine 1992. su konačno udareni temelji i za područje solarne elektronike. Znanje o pretvaranju energije iz tehnike zavarivanja je dalo solidnu osnovu za razvoj fotovoltaik izmjenjivača, koji služe za dobijanje struje iz sunčeve energije. Kao jedan od vodećih proizvođača izmjenjivača u svijetu, firma Fronius je sada i u području obnovljive energije otvorila apsolutno tržište budućnosti.
štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA