Advantage Austria نمایش فهرست

شرکت سنتی، بازار برق خورشیدی را به تسخیر خود در آورده است

شرکت فرونیوس توانسته از یک شرکت خانوادگی به یک کمپانی موفق بین المللی بدل شود.

داستان موفقیت های این شرکت خانوادگی که مقرش در پاتن باخ است از سال 1945 و با تاسیس بخش شارژ باتری شروع شد و اینک نیز در همین زمینه جزو پیشگامان اروپا به شمار می رود. تکنیک های خلاقانه در صنعت جوش نیز این شرکت را به یکی از پیشگامان فناوری در جهان بدل کرده است.

در نهایت در سال 1992 بخش انرژی خورشیدی هم راه اندازی شد. دانش تبدیل انرژی در فرآیند جوشکاری، پایه مستحکمی برای تولید مبدل های فتوولتاییک بوده است که از آن در تبدیل انرژی خورشیدی به برق استفاده می شود. به عنوان یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان مبدل های فتوولتاییک، شرکت
Fronius
به طور قطع سهم عمده ای از آینده انرژی های تجدید پذیر را به خود اختصاص داده است.
چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA