Advantage Austria Показване навигация

Цифри и факти

Въз основа на някои подбрани цифри тук можете да се информирате за значението на бранша „Електротехника и електроника”.

Пласирана продукция 2016: 15,3 милиарда евро

Заети лица 2016: 62.058

Процент на отделните области според стойността на продукцията20152016
Двигатели, генератори, трансформатори+ 15,4 %+ 13,2 %
Електроразпределителни и превключващи устройства+ 11,1 %+ 11,1 %
Компоненти и части за автомобилната индустрия+ 3,7%+ 4,4 %

Дял на електротехническата и електронната промишленост в общия обем на износа

на Австрия 2016: 11,9 % 

Обем на експорта 2016: 15,6 милиарда евро 

Дял в пространството на те страни-членки на Европейския съюз 2016: 64 %.

Дял в Германия 2016: 28,1 %. 

Източник: Браншов съюз „Електротехническа и електронна промишленост” , FEEI Годишен отчет 2016/2017

10-те най-големи австрийски компании в отрасъл електротехника и електроника според нето оборот в мил. евро (2016) 

1. Siemens AG Österreich 2.681,79
2. Infineon Technologies Austria AG 1.839,50
3. Zumtobel Group AG 1.356,50
4. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG 814,91
5. ams AG 549,90
6. Fronius International GmbH 537,00
7. Gebauer & Griller 440,00
8. Banner GmbH 272,00
9. Melecs Holding GmbH 202,29
10. SKB Industrieholding GmbH 193,40

Източник: http://www.trendtop500.at/


Последна актуализация на:
2017.08.29
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA