Advantage Austria Показване навигация

Турбини и тръби с най-високо качество

За устойчиво производство на енергия от вятъра е необходима върхова мощност на техническото оборудване. Турбините и генераторите на ANDRITZ HYDRO отново и отново поставят световни рекорди по отношение на мощността и размерите.

Повече от 170 години опит и над 30 000 доставени турбини с обща мощност от около 400 000 MW затвърждават позицията на ANDRITZ HYDRO като един от най-големите производители на оборудване за производство на хидроенергия в световен мащаб.

В швейцарската електроцентрала Клойсон-Диксенс се използват пелтоновите турбини на ANDRITZ HYDRO, които държат световните рекорди с мощност от 423 MW и височина на пада от 1 869 м. Компанията доставя изключително мощни машини за най-голямата приливно-отливна електроцентрала в света, разположена на езерото Сихва в Южна Корея. Поради големината и транспортните ограничения сглобяването на основните компоненти е възможно само на място. Напорната тръба и тръбният разклонител за язовир Тарбела в Пакистан, с вътрешен диаметър от 13,2 м и височина в централната част от над 16 м, е висока приблизително колкото четириетажна сграда. В световен мащаб това е толкова необичайно, че ANDRITZ HYDRO успя да влезе в книгата за рекордите на Гинес.
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA