Advantage Austria Pokaži navigaciju

Turbine i cijevi u superlativu

Preduslov za održivo dobijanje struje korištenjem hidroenergije predstavlja vrhunski uspjeh tehnološke opreme. Turbine i generatori firme ANDRITZ HYDRO uvijek nanovo postavljaju svjetske rekorde kad je u pitanju snaga i veličina.

Više od 170 godina iskustva i preko 30 000 isporučenih turbina ukupne snage od oko 400 000 MW potvrđuju položaj firme ANDRITZ HYDRO kao jednog od najvećih svjetskih ponuđača na tržištu proizvodnje struje dobivene korištenjem hidroenergije.

U švicarskoj elektrani Cleuson-Dixence se koriste Pelton turbine proizvođača ANDRITZ HYDRO, koje drže svjetski rekord u pogledu svoje izuzetne snage od 423 MW i visine pada od 1869 m. Ovo preduzeće isporučuje posebno snažne mašine za najveću plimnu elektranu na svijetu na Sihwa jezeru u Južnoj Koreji. Zbog veličine i transportnih ograničenja glavne komponente su se mogle montirati tek direktno na licu mjesta. Tlačna cijev i račva za branu Tarbela u Pakistanu sa svojim unutrašnjim prečnikom od 13,2 m i visinom u centralnom području od više od 16 m imaju otprilike istu visinu kao četverospratna zgrada. U svijetu je toliko jedinstvena da je firma ANDRITZ HYDRO sa njom dospjela čak u Ginisovu knjigu rekorda.
štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA