Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Turbine i cevi u superlativu

Preduslov za održivu energiju iz vodne snage  jeste vrhunski kvalitet tehničke opreme. Turbine i generatori firme ANDRITZ HYDRO postavljaju uvek iznova svetske rekorde u pogledu snage i veličine.

Više od 170 godina iskustva i preko 30.000 isporučenih turbina ukupne snage od oko 400.000 MW potvrđuju poziciju firme ANDRITZ HYDRO kao jednog od najvećih ponuđača na tržištu hidraulične proizvodnje struje na svetu.

U švajcarskoj elektrani Klezon-Diksens koriste se Peltonove turbine firme ANDRITZ HYDRO, koje u pogledu svoje efektivne snage od 423 MW i visine pada od 1.869 m drže svetske rekorde. Za najveću elektranu na plimu na svetu na jezeru Sihva u Južnoj Koreji ovo preduzeće isporučuje naročito snažne mašine. Zbog svoje veličine i transportnih ograničenja, glavne komponente su morale da budu sklopljene tek direktno na licu mesta. Potisna cev i cevna račva za vodenu branu Tarbela u Pakistanu je sa svojim unutrašnjim prečnikom od 13,2 m i visinom na području centralnog dela od preko 16 m, visoka otprilike kao kuća od 4 sprata. Ona je u svetskim razmerama tako neobična da je ANDRITZ HYDRO uspeo da sa njom uđe u Ginisovu knjigu rekorda.
Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA